Holger.Ellgaard Understenshöjden_2009b.jpg

Projektöversikt DIVERCITY

 
AP_Page_58.jpg

Projektet är strukturerat i fem arbetspaket, vilka beskrivs kortfattat nedan.

AP1_1.png

AP 1. Samordning

 

I Arbetspaket 1 samordnas de 19 projektparterna genom ledningsgrupp och projektledning. 

 
AP2_1.png

AP2. Kommunal process

 
 
Screenshot 2018-11-23 at 21.30.37.png
 

beskrivning ap2:

Kommunrepresentanterna i projektet är verksamma på operativ och/eller strategisk nivå inom kommunala förvaltningar. Projektet kopplas direkt till kommunernas pågående och planerade utvecklingsprocesser för byggemenskaper.

Inom Arbetspaket 2 ingår att testat markanvisning och detaljplan för byggemenskaper i stadsutvecklingsområden, genomföra pilot-markanvisningar till byggemenskaper samt att ta fram “färdiga detaljplaner” som möjliggör för byggemenskaper.

Tester ska bygga upp kunskap om kommunernas samverkan med användarna.

Delmål:

▷ Identifiera möjligheter och hinder i kommunala policys samt ge förslag på förändringar; säkerställa att policys kan möjliggöra byggemenskaper

▷ Analysera behov, socialt ansvar i stadsutveckling

▷ Utveckla kommuners rutiner och processer i arbete med byggemenskaper

▷ Testa, utveckla och sprida “processbeskrivning”

▷ Utveckla testbäddar för samarbete mellan kommun och byggemenskaper

▷ Träffa nya kommuner för att utveckla metodik och nätverk

 
AP3_1.png

AP3. Juridik & finansiering

 
 
Screenshot 2018-11-25 at 09.24.16.png

beskrivning ap3:

Inom Arbetspaket 3 testas finansiella och juridiska modeller för byggemenskaper med olika upplåtelseformer. Projektparterna erbjuder juridiskt stöd och rådgivning till byggemenskaper om upplåtelseformer och upphandling.

Delmål:

▷ Ta fram avtalsmallar, checklistor etc. som underlättar för byggemenskaper, kommuner och rådgivare

▷ Analysera och föreslå sätt att använda olika associationsformer och upplåtelseformer

▷ Identifierat möjligheter och hinder i lagstiftning och/eller nationell policy samt förslag på förändringar

▷ Identifierat möjligheter och hinder i finansieringssystem samt förslag på nya lösningar

▷ Matchmaking mellan byggemenskaper och finansiella aktörer, rådgivare m fl

▷ Modell för finansiering av byggemenskaper, i landsbygd och stad med olika ekonomiska förutsättningar

▷Seminarier på tema finansiering, affärsmodell och upplåtelseformer

▷ Konceptualisera och sprida investeringsverktyg och finansieringslösningar

▷ Erbjuda finansiell vägledning till byggemenskaper

▷ Processbeskrivning med förslag till innovationer inom policys, finansieringssystem och lagstiftning

▷ Aktörsanalys: innovationsanalys utifrån intressentgrupper

 
AP4_1.png

AP4. Byggruppers process

 
 
Screenshot 2018-11-25 at 23.59.55.png

beskrivning ap4:

Arbetspaket 4 utgår från byggemenskaperna och deras behov. Flera pågående byggemenskaper fungerar som testbäddar för projektet.

Delmål:

▷ Utveckla och testa samarbetsmodeller mellan byggemenskaper, arkitekter och andra expertkompetenser

▷ Utveckla processtöd för byggemenskaper

▷ Samla erfarenheter från byggemenskaperna Gården, Ärlan, HållKollBo mfl.

▷ Utveckla och testa lotsutbildning, stöd för byggemenskaper

▷ Förslag på lösningar som bidrar till att byggemenskaper kan realiseras snabbare

▷ Ökad förståelse för byggemenskapers processer

▷ Utveckla en guide för byggemenskaper

▷ Öppna möten för erfarenhetsutbyten

▷ Rådgivning till byggemenskaper

 
 
AP5_1.png

AP 5. Spridning

 
 

I Arbetspaket 5 kommunicerar vi projektresultaten utåt. Många av evenemangen som anordnas är publika, se KALENDARIET för kommande konferenser, workshops, studieresor med mera.