AP3_1.png

AP3. Juridik & finansiering

 
 
Screenshot+2019-09-28+at+17.12.12.jpg

beskrivning ap3:

Inom Arbetspaket 3 testas finansiella och juridiska modeller för byggemenskaper med olika upplåtelseformer. Projektparterna erbjuder juridiskt stöd och rådgivning till byggemenskaper om upplåtelseformer och upphandling.

Delmål:

▷ Ta fram avtalsmallar, checklistor etc. som underlättar för byggemenskaper, kommuner och rådgivare

▷ Analysera och föreslå sätt att använda olika associationsformer och upplåtelseformer

▷ Identifierat möjligheter och hinder i lagstiftning och/eller nationell policy samt förslag på förändringar

▷ Identifierat möjligheter och hinder i finansieringssystem samt förslag på nya lösningar

▷ Matchmaking mellan byggemenskaper och finansiella aktörer, rådgivare m fl

▷ Modell för finansiering av byggemenskaper, i landsbygd och stad med olika ekonomiska förutsättningar

▷Seminarier på tema finansiering, affärsmodell och upplåtelseformer

▷ Konceptualisera och sprida investeringsverktyg och finansieringslösningar

▷ Erbjuda finansiell vägledning till byggemenskaper

▷ Processbeskrivning med förslag till innovationer inom policys, finansieringssystem och lagstiftning

▷ Aktörsanalys: innovationsanalys utifrån intressentgrupper