Välkommen till Byggemenskapers seminarium i Almedalen

DC almedalen - 2.jpg

Tydlighet och kunskap om hur byggemenskaper ska genomföras på bästa vis och vad som krävs av olika aktörer runt processen är viktigt om projektformen ska kunna lyftas från enskilda initiativ till ett reellt fungerande spår i svenskt bostadsbyggande.

Eftersom deltagarna i byggemenskaper ofta är nybörjare och gör den komplexa husbyggnadsresan för första (och ofta enda) gången, är det särskilt viktigt med en tydlig byggprocess.

DC almedalen - 1.jpg
DC almedalen - 3.jpg
TIP