Artikel i Arkitekten: Nya miljoner till forskning inom arkitektur

IMG_0478.JPG

Flera pågående byggrupper fungerar som testbäddar för Divercity, bland dem byggemenskaperna Håll koll-bo i Stockholm, Gården i Uppsala och Ärlan i Göteborg. Efter den nya finansiella tilldelningen ska projektet drivas i arbetspaket med fokus på kommunernas och byggruppernas processer, finansiering  och juridik samt att bygga, samla och sprida kunskap.

– Om vi kan öka andelen byggemenskaper i Sverige ger det en större bredd i bostadsbyggandet. De kan möta de behov som finns också på platser där marknaden inte bygger idag, säger Karin Kjellson.

Läs artikeln

TIP