Boverket presenterar vägledning

IMG_2431.jpg

Torsdagen den 13 december redogör Boverket för läget på bostadsmarknaden vid en presskonferens. Vid presskonferensen presenteras också en ny vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Nyfiken på vägledningen? Kontakt på Boverket är expert Ulrika Hägred.


TIP