Sveriges Radio P4 Gotland om byggemenskaper

Östergarnsborna.JPG

I ett inslag på Sveriges Radio P4 Gotland intervjuas stadsarkitekt Christian Hegardt om Region Gotlands pågående arbete med byggemenskaper. I Visby ska mark anvisas och på landet ska projekt få hjälp.

I Östergarn på Gotland finns redan intresse från privatpersoner att gå ihop och bygga flerbostadshus i en byggemenskap. Det är utvecklingsbolaget Nygarn som driver frågan om byggemenskap och de har gjort en enkät till de boende, för att höra hur stort intresset är att bygga lägenheter.

TIP