Uppsala 5-7 april

uppsala workshop.JPG

Missa inte ett spännande program i Uppsala 5-7 april!

Konferensen “Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” 5 april är kostnadsfri och innehåller bland annat:

  • Boverket presenterar sin rapport om byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

  • Intervju med Finansdepartementet om den nya regeringens bostadspolitik och vad som händer med bostadsfinansieringsutredningens förslag 

  • Byggemenskapernas finansieringsmöjligheter

  • Uppsalas arbete med Byggemenskaper, nu och i framtiden

  • Intervju med aktiva byggherrar från Byggemenskapen Gården

  • Hur kickstartar man en byggemenskapsrörelse?

Läs mer och hitta länk till anmälan under “Kalendarium”

TIP