Testbädd Alsike: Dialog för byggherrar och inspirationsträff för seniorer

Byggherredialog i Knivsta

Fortsatt dialog med potentiella byggherrar i Alsike Nord Etapp 2. Samtalen är en del av samarbetet mellan Alsike Fastighets AB och KTH Arkitekturskolan. Vi vill underlätta för fler, även mindre aktörer att bygga och att förvalta. Men hur ska det gå till?

Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?

Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare berättar om hur man kan gå ihop och bygga sitt eget kollektiva seniorboende – och få det precis som man vill. Hon bor själv sedan många år i kollektivhus i Stockholm och är författare till boken ”Bygga seniorboende tillsammans”. Vi får också ett lokalt exempel med Rudbeckia kollektivhusförening i Uppsala.

Mer information under Kalendarium