Träffa oss på Bostadsforum 11 april

Håll utkik efter projektrepresentanter på Bostadsforum 2019. Vi kommer delta i två programpunkter:

Byggemenskaper – räddningen - hur, var och varför?

“Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans. Hur drivs projekten och hur ser det ekonomiska upplägget ut? Joachim Widerstedt och Karin Kjellson, Föreningen för Byggemenskaper. Tema Marknad & Projekt, torsdag 11 april kl 14.00

Nya finansieringsmöjligheter för bostadsbyggande

Boverket har utrett statliga åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och ombyggda bostäder på landsbygden. Vilka åtgärder föreslås? Boverket har även tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Vad innebär detta? Ulrika Hägred, Expert, Boverket. Tema: Kommun & Allmännyttan, torsdag 11 april kl 15.10

TIP