Studieresa till Tübingen och Freiburg 9-11 maj

Studieresor är ett bra tillfälle att få kunskap, inspiration och erfarenhetsbyte! Vårens studieresa planeras gå till Tübingen och Freiburg och är öppen både för projektparter och andra intresserade. Det kan bli ytterligare en resa till Stuttgart och/eller Strasbourg.

Anmälan till studieresa öppnar i april. Kontaktperson är staffan.schartner@omniplan.se

Mer information om resan kommer inom kort!

TIP