Fullsatt på konferensen “Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen”

FotoSvanteGuterstam.jpg

Ett 80-tal personer från kommuner, näringsliv och civilsamhälle deltog på konferensen “Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” som genomfördes i Uppsala fredagen 5 april. Arrangörer var Uppsala kommun och Föreningen för Byggemenskaper som bägge är projektparter i DiverCity.

Programpunkter:

  • Välkomsthälsning av kommunalrådet Mohamad Hassan

  • Ulrika Hägred, Boverket presenterade sin rapport om byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

  • Intervju med Finansdepartementet om den nya regeringens bostadspolitik och vad som händer med bostadsfinansieringsutredningens förslag

  • Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg Malmö och Joachim Widerstedt, projektledare: DiverCity, ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för Byggemenskaper

  • Ingrid Westerfors, Coompanion/Mikrofonden Väst och Kristoffer Lüthi, Ekobanken: Byggemenskapernas finansieringsmöjligheter

  • Svante Guterstam och Ulrica Ström: Uppsalas arbete med Byggemenskaper, nu och i framtiden

  • Intervju med aktiva byggherrar från Byggemenskapen Gården

  • Stadsbyggnadsdirektör Gernot Pohl, Kirchheim unter Teck: Hur kickstartar man en byggemenskapsrörelse?

Dokumentation från konferensen kommer publiceras under nästa vecka.

TIP