Visa social nytta

Screenshot 2019-04-17 at 19.59.23.png

Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?

Coompanion har tagit fram en skrift som ger idéer kring hur man kan kommunicera den sociala nyttan en förening/byggemenskap gör. För en byggemenskap finns många olika sätt att tänka kring finansieringen.

Jan Svensson är rådgivare på Coompanion och Ordförande för Mikrofonden Sverige: “En av utmaningarna kring start av byggemenskaper är finansieringen i de tidiga faserna, en part att bolla funderingar kring det är Coompanion och Mikrofonden. En möjlig väg, utöver garantier från Mikrofonden, är ‘investerande medlemmar’ vilket avser personer, företag eller andra organisationer som placerar kapital i en ekonomisk förening, där dessa kan få max 30% av röstetalet på stämman. Det betyder att medlemmarna i byggemenskapen alltid behåller makten. Diskutera gärna möjliga vägar med oss på Coompanion eller Mikrofonden.”

TIP