Öppet informationsmöte och workshop för aktiva byggrupper

Screenshot 2019-04-10 at 21.10.54.png

6-7 april anordnades ett öppet informationsmöte och en workshop för aktiva byggemenskaper i Uppsala. Katja Jahn och Martin Wohlin från Byggemenskap Gården i Uppsala var värdar för workshopen som anordnades med stöd av DiverCity genom Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion och Uppsala kommun. Katja Jahn beskriver:

Vi var representanter från 4 aktiva byggemenskaper: Gården i Uppsala, HållKollBo i Stockholm, No1 i Solna och Älvarum i Göteborg. Vi som var där hade mycket utbyte under eftermiddagen. Efter lunchen höll Coompanion och Mikrofonden föredrag om juridik och ekonomi och det blev givande diskussioner efteråt. Vi tyckte alla att det var jättebra att träffas, berätta om våra projekt och höra var de andra befinner sig i processen. Dagen avslutades med en gemensam middag vilket var bra så att samtalen kunde fortsätta över en bit mat. Vi vill gärna ha nätverksträffar med workshops/föredrag ett par gånger om året framöver och föreslår att träffarna roterar mellan förslagsvis Malmö, Göteborg och Stockholm/Uppsala.

Punkter ur programmet:

  • Om läget i landet, planer för framtiden. Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper 

  • Juridik och finansiering för byggemenskaper, introduktion till fastighetsrätt och associationsrätt för byggemenskaper. Jan Svensson, Ingrid Westerfors, Louise Edqvist Lendefors, Coompanion

  • Presentation och workshop i grupper. Möjlighet att diskutera med rådgivare och med varandra i grupper. 

  • Presentation av alla byggrupper som finns representerade. 

  • Kartläggning, var befinner sig de olika föreningarna idag? 

  • Gemensam diskussion: Går processen framåt? Om inte varför? Vilket stöd behövs för att få processen att fortsätta om den har stannat av 

  • Avslutande diskussion om vägen framåt. Vilket stöd skulle grupperna önska sig från kommuner och DiverCity? Hur organiserar vi oss och håller vi kontakten framöver? 

TIP