Uppsala annonserar nya tomter för byggemenskaper

Uppsala kommun har en ny informationssida om byggemenskaper under “Bygga, bo och stadsplanering” på kommunens webb uppsala.se.

Här annonseras bland annat tillgängliga tomter. Just nu är tomten Bälinge-Nyvala 2:20 möjlig för en byggemenskap. Det finns också möjligheter i områdena:

Intressenter välkomnas att mejla till byggemenskaper@uppsala.se.

TIP