Workshop och öppen föreläsning i Röstånga

Screenshot 2019-05-22 at 14.50.26.png

R:ekobyn i Röstånga vill skapa en ny gemenskap och bydel i Röstånga med 30-50 hushåll och verksamheter. Gruppen jobbar med att ta fram en ny detaljplan för platsen. I det arbetet ingår att hitta de olika tekniska lösningarna för uppvärmning, energi, avlopp och byggteknik, samt hur man på långsiktigt hållbara och bästa sätt kan finansiera bygget.

Kopplat till utvecklingen är ett projekt finansierat av Viable Cities: R:energi – lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga. Hur kan civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga? Frågor kring R:ekobyns samspel och värdeskapande gentemot omgivande samhälle ligger bakom målet att Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”.

Nu bjuder projekten i Röstånga in till en Workshop kring ekonomi, energi och byggande med Johan Ehrenberg, i Röstånga den 6e juni. Mer info finns under Kalendarium. Det finns några platser lediga! Kontakta Viktor på zaunders@gmail.com

Det är också en öppen föreläsning på kvällen den 6e juni med Johan Ehrenberg, som man kan läsa och anmäla sig på här.

Varmt välkomna!

hälsar projekten i Röstånga genom projektledare Viktor Zaunders

TIP