AP3: Rundabordssamtal om finansiering

Torsdag 24 maj 2019 genomfördes inom ramen för Divercity-projektets arbetspaket 3 ett rundabordssamtal om finansiering av byggemenskaper. Med runt bordet i Göteborg – och i ett par fall på telefon – fanns hela spektrat av intressenter från regeringskansliet, Boverket, ett par kommuner, två banker (och en nypensionerad Senior Advicer), Mikrofonden, ett par byggrupper, två konsultföretag, Coompanion och Föreningen för Byggemenskaper.

På mötet analyserades problembilden, var knutarna sitter för olika grupper, och olika vägar för att minska problemen. Det handlar både om statliga insatser via justerad lagstiftning och stödsystem, om kommunala stöd, direkt eller indirekt, och om att mobilisera privat kapital där positiva samhälleliga effekter kan bytas mot en lite lägre ränta eller högre risk.

En utförligare sammanställning av resultatet kommer göras av Coompanion i Göteborg. En uppföljning kommer troligen till hösten, men frågorna kommer också att diskuteras under Almedalsveckan i sommar.

Text: Staffan Schartner

TIP