Fyra konferenser i maj

Maj månad innehåller inte mindre än fyra konferenser där DiverCity presenteras.

Hållbara bostäder för seniorer 15 maj

Slutkonferens för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer. Ulrika Hägred, Boverket, håller anförandet ”Vilka möjligheter finns med byggemenskaper?” Arrangörer: Chalmers, Göteborgsregionen och Mistra Urban Futures.

Bostadsmötet 15-16 maj

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. Ulrika Hägred, Boverket, deltar med anförandet ”Byggemenskaper – alternativ till de stora bolagen?”   

DiverCity projektkonferens Arena Öst 24 maj

Projektparterna samlas för den första gemensamma projektkonferensen på KTH i Stockholm. Vad har hänt under projektets första halvår? Projektparter presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal. Kontakt/arrangör: Joachim Widerstedt.

Stockholm Urban Forum 28 maj

DiverCity presenteras på konferensen “Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen”. Syftet med konferensen är att samla en mängd samhällssektorer och aktörer i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Dagen kommer att inledas med paneler, varefter parallella sessioner kommer att hållas där olika co-creation-projekt från Stockholmsregionen presenteras och diskuteras. Kontakt: Karin Kjellson

Läs mer om kommande evenemang i Kalendarium. Klicka på evenemangen för att få fördjupad information. Vi håller Kalendariet uppdaterat med kommande evenemang, nyttig information och länkar. Meddela projektledningen om era kommande evenemang så hjälps vi åt att få spridning!

TIP