Konferensprogram för Socialt Byggande ute nu

Screenshot 2019-06-15 at 13.51.56.png

Missa inte konferensen Socialt Byggande i Göteborg 19-20 september, med många intressanta gäster som kommer tala om själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper, bogemenskaper och självbyggeri.

DiverCity är en av medarrangörerna i denna unika satsning. Genom konferensen vill vi etablera en mötesplats och bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande:

  • med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap

  • visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder

  • ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer

Alla 19 projektparter i DiverCity får 500kr rabatt vid anmälan, ange rabattkod: "Diver". Förmånliga deltagaravgifter för er som deltar som privatpersoner! Anmäl er idag!

TIP