Många besökare på Järvaveckan

FESTIVALSTÄMNING PÅ JÄRVAVECKAN

Under rubriken “Kom och bygg – här blir du en byggaktör!” var DiverCity på plats under Järvaveckan och träffade många nyfikna besökare i alla åldrar. Med modeller och teckningar kunde besökarna beskriva hur de skulle vilja utforma både sin egen och vår gemensamma livsmiljö. Många uppslag kom upp, exempelvis ett hälsohus, ett verkstadshus, ett musikhus och ett bostadshus särskilt utformat för unga med astma och allergier. På områdesnivå kom förslag som naturlekplats, studsmatta, fotbollsplan, växthus och djurhållning.

Representanter på plats svarade på frågor som: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad? Medverkande projektparter under Järvaveckan var Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund och Theory Into Practice.

TIP