Två röster från Almedalen: Vad blir nästa steg?

– Hej Jonas Lagander och Nils Söderlund! Ni deltog i Almedalen i år och diskuterade byggemenskaper i fyra olika programpunkter. Vad tar ni med er från samtalen och fick ni några nya idéer eller uppslag?

Jonas Lagander, Coompanion:

– Jag fick med mig Ekobankens väldigt konkreta syn och arbetsmetodik gällande finansieringsfrågan. Den tycker jag borde präntas ned i en finansieringsguide på liknande sätt som vi gjorde med goda exempel mm i Byggabobroschyren i Östergötland. Inspel kring finansiering och olika juridiska hinder behöver komma på pränt/tillgängliggöras, exempelvis kring tomträtt mm. Inom Coompanion vore det mycket värdefullt att få med detta i den inledande rådgivningen så blir det enklare för både projektlots och bankkontakter när gruppen går vidare till planeringsfasen.

– I övrigt måste vi fortsätta med att marknadsföra byggemenskap som fenomen som tokpellar, kort och gott, om vi ska få bättre fart på detta. Allt som sprider gosplet på ett effektivt sätt måste accelereras. Och inte så lite heller…

Nils Söderlund, ledare för AP4:

– På Almedalen ges tillfälle att träffa engagerade människor från hela Sverige. När jag pratar om byggemenskaper så möts det med nyfikenhet och intresse. I år gavs också tillfälle att engagera oss lokalt på Gotland med byggemenskapsfrågan. Vi höll ett seminarium med inriktning på landsbygdsutveckling där flera av paneldeltagarna var från Gotland. Vi höll också i ett informationsmöte i Östergarn på Gotland där ett nytt intresse finns för att starta en byggemenskap. Jag blev inbjuden att prata om byggemenskaper för alla lokala utvecklingsbolag på Gotland och Gotlands avdelning för Hela Sverige ska leva i slutet av augusti.

Informationsmöte i Östergarn

Informationsmöte i Östergarn

TIP