Lokal utveckling på landsbygden

Nils Söderlund från Föreningen för Byggemenskaper presenterade möjligheterna för lokal utveckling genom byggemenskaper på Gotland. Läs artikeln i Gotlands tidningar

gotland.jpg
TIP