Ses vi på konferensen Socialt Byggande?

socialt_byggande_delningsbild-4-vem-kan-bygga-husen.jpg

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att samla dessa initiativ och den växande rörelse kring socialt drivna byggmetoder.

Konferensen i Göteborg 19-20 september rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom att öppna för inkluderande projektformer så kan förutsättningarna ändras. Då kan initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen göra skillnad, säger Kajsa Crona, professor Chalmers, aktuell med rapporten ”Att bygga billigt är dyrt”.

Byggemenskaper, tillsammansbyggande och bogemenskaper är alla yttringar av samma sociala strävan. Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potential att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser.

Många av projektparterna i DiverCity kommer finnas på plats på konferensen. Vi kommer även dokumentera innehållet för att kunna sprida till er som inte har möjlighet att närvara.

TIP