Bygg hållbara samhällen med plats för alla!
Nov
21
8:00 AM08:00

Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

Konferens

Konferensen vänder sig till dig som ansvarar för plan- bygg- och bostadsfrågor på övergripande kommunal nivå, på länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag men också till dig som på olika sätt arbetar med eller påverkar samhällsbyggnadssektorn.

Programpunkt: Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande

Om byggemenskaper och andra inkluderande projektformer, som nya sätt att bidra till ett ur alla aspekter hållbart samhällsbyggande. Vad innebär byggemenskaper? Hur kan människor bygga själv – tillsammans med andra? Vilken roll kan sådana projektformer spela i bostadsförsörjningen?

Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken

Datum: 21 november

Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm

Arrangör: Boverket

Anmälan och mer information via Boverkets hemsida

View Event →
Nov
29
9:00 AM09:00

Projektkonferens #3 Arena Öst

PROJEKTKONFERENS #3

Vad har hänt under projektets första år? Projektparter och arbetspaketledare presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal.

Konferensen är ett slutet evenemang för de 19 projektparterna i DiverCity.

Kontakt/arrangör: Joachim Widerstedt.

View Event →

Oct
14
2:00 PM14:00

Bo bättre - byggemenskaper och bättre boende i Vingåker

Är du nyfiken på andra sätt att bo än de vanliga? Vill du engagera dig i ditt boende för att få bättre kvalitet och högre trivsel?
Vill du tillsammans med andra utforma ditt boende efter egna behov och önskemål? Vill du höra om Vingåkersbygdens utvecklingsplaner?

Kom då till en träff om Byggemenskaper och bättre boende i Vingåker den 14 oktober 2019 kl. 14:00-18:00, som arrangeras av Föreningen för Byggemenskaper & projektet Divercity tillsammans med Vingåkers kommun.

OBS!
Anmälan görs till Sara Sjöqvist senast 8 oktober.
Telefon: 073-980 60 73
E-post: sara.sjoqvist@vingaker.se

Program:

• Vingåkers kommun, Sara Sjöqvist, hälsar välkommen (5 min)
• Information från kommunens planarkitekt, Diana Soldagg, om planfrågor och hur de påverkar byggprojekt (10 min)
• Andra sätt att bo - inspiration från när och fjärran, inspirationsföreläsning av Kerstin Kärnekull (30 min)
• Fika (ca 20 min)
• Byggemenskaper - vad är det och vad är poängen? Tinna Harling och Katarina Carlsson, arkitekter och ledamöter i Föreningen för byggemenskaper, förklarar och inspirerar. (20 min)
• Vad kan projektet Divercity göra för att bidra till mångfald i stads- och landsbygdsutvecklingen? (10 min)
• Utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer – hur kan vi skapa förutsättningar i Vingåkersbygden för byggemenskaper utifrån platsens förutsättningar och behov? Workshopen leds av Tinna Harling & Katarina Carlsson.

View Event →
Sep
28
to Sep 29

Bostadsvrålet 2019

Detta är inte ett Divercity-evenemang men ett bra tips för dig som är intresserad av byggemenskaper och andra former av användardriven utveckling!

Många intressanta programpunkter, bland annat Framgångssagor från verkligheten kl 12.30-13.15 Konsthall C, Hökarängen, Stockholm:

Hogslätts Vänboende

Medverkande: Lena Jarlöv, projektledare Hogslätts Vänboende

Huset blev klart i juni 2018. Det ägs av en kooperativ hyresrättsförening, som genomförde bygget i egen regi. Det ligger i Gerlesborg i Tanums kommun och innehåller 12 lägenheter. Lena Jarlöv kommer att berätta kort om processen, finansieringen och genomförandet. Några avgörande faktorer.

Mietshäuser Syndikat

Mietshäuser Syndikat är en medlemsdriven organisation som aktivt köper upp fastigheter och omvandlar dem till kooperativa hyresrätter. Mietshäuser använder en finansiering som till stor del bygger på direktlån från privatpersoner, så kallad crowdinvest, och att äldre projekt stöttar nya. Organisationen vilar på tre pelare: självorganisering, solidaritet och “neutralisering av fastighet”. Med detta menas att förvärvade fastigheter inte kan säljas vidare och att hyresnivåer styrs av självkostnad. Idag bor över 3000 medlemmar i deras ca 140 fastigheter runt om i Tyskland, och liknande initiativ startas upp i Österrike, Spanien och Nederländerna.

Egnahemsfabriken Tjörn

Medverkande: Ahmed Salawda, en av Egnahemsfabrikens grundare och hörnstenar. Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus. Målet är att öppna fler vägar till egna hem åt fler och att etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn. Projektet har initierats av civilsamhället med stöd av Tjörns kommun och byggs upp av oss som bor här, tillsammans. Egnahemsfabriken är öppen för alla och tillhör alla. En möjlighet att hjälpa andra eller att hjälpa sig själv till en bostad.

Läs hela programmet hos http://bostadsvralet.se/

View Event →
Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet
Sep
19
to Sep 20

Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

 • Chalmers konferenscenter (map)
 • Google Calendar ICS

Det är brist på bostäder i många kommuner och det behövs ett tillskott av bostäder även på orter där investeringsviljan är låg eller obefintlig. Samtidigt har många människor begränsade möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Att bredda samverkan mellan olika aktörer och släppa fram nya, inkluderande projektformer såsom modernt självbyggeri och byggemenskaper kan vara ett sätt att hantera dessa samhällsutmaningar.

Den 19-20 september 2019 bjuder vi in till en öppen nationell konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper).

View Event →
Jul
3
1:00 PM13:00

Almedalen: Kan byggemenskaper skapa en större mångfald av bostäder och går de att finansiera?

Kan byggemenskaper skapa en större mångfald av bostäder och går de att finansiera?

Arrangör: Ekobanken, Föreningen för Byggemenskaper, Divercity

Dag: 3/7 2019 13:00 - 13:50

Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Platsbeskrivning: D24

Beskrivning av samhällsfrågan

Det finns en rörelse av människor som samlas i byggemenskaper och som vill skapa sin egen boendemiljö och både vara producenter och konsumenter av sin bostadslösning. Seminariet kommer att belysa problem och lösningar på hur det går att stimulera en utökad mångfald i bostadsproduktionen.

Medverkande:

 • Staffan Schartner, Ordförande, Föreningen för byggemenskaper

 • Kristoffer Lüthi, Ordförande, Ekobanken

 • Ulrika Hägred, Boverket

View Event →
Almedalen: Hur kan vi främja byggemenskaper tillsammans och varför bör vi göra det?
Jul
2
10:00 AM10:00

Almedalen: Hur kan vi främja byggemenskaper tillsammans och varför bör vi göra det?

Hur kan vi främja byggemenskaper tillsammans och varför bör vi göra det?

2 juli kl 11:00 - 11:50, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Arrangör: Ekobanken, Coompanion, DiverCity

Programlänk till Almedalsveckan här

Beskrivning av samhällsfrågan

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Vi reder ut begreppen och visar hur kommuner, staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en mångfald av bostadslösningar.

Utökad information om evenemanget

Byggemenskaper har potential att främja mångfald och kvalitet, inte bara i bostadsbyggandet utan även när det gäller lokaler för företag och föreningsliv. Seminariet håller fokus på hur vi konkret kan arbeta för att få startgrupper att lyckas gå från idé till färdig byggnad. Det handlar om stödstrukturer av olika slag, inklusive anpassad finansiering, rådgivning och processledning. Idag är begreppet byggemenskap okänt för många. Det behövs ökad kommunikation, mobilisering och goda exempel för att fler startgrupper ska komma igång. Samtidigt har vi utmaningar med låg byggnation på landsbygd, ofrivillig ensamhet, behov av klimatanpassat bostadsbyggande med mera. Med en byggemenskap som verktyg kan människor ta ansvar för att lösa dessa typer av utmaningar lokalt. Därför behöver antalet byggemenskaper i Sverige öka, anser vi.

Medverkande:

 • Jonas Lagander, Projekt Framsteg & Projekt Divercity, Coompanion

 • Kristoffer Lüthi, Ordförande, Ekobanken

Kontaktperson: Kristoffer Lüthi, Ekobanken, kristoffer@ekobanken.se, Jonas Lagander, Coompanion Östergötland, jonas.lagander@coompanion.se

Webb:

http://www.ekobanken.se http://www.coompanion.se 

Facebook:

www.facebook.com/ekobanken 

Twitter:

@_Ekobanken 

View Event →
Almedalen: Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling?
Jul
2
10:00 AM10:00

Almedalen: Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling?

 • 12 Södertorg Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling?

Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi

Dag: 2/7 2019 10:00 - 10:45

Plats: Södertorg 12, innergården

Beskrivning av samhällsfrågan

Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygdskommuner minskar. Lokala initiativ tas i hela landet för att vända den nedåtgående trenden. Grundsynen är ofta att utvecklingsarbete är att allt hänger ihop. Kommuner visar ett ökat intresse för byggemenskaper.

Utökad information om evenemanget

Urbaniseringen i Sverige fortsätter. Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygdskommuner kommer att minska sakta men säkert. Befolkningsökningen har inte fördelat sig jämnt över landet tidigare år och den bilden förväntas inte förändras framöver. Det är framförallt unga vuxna som flyttar. En rimlig tanke är att oavsett var man bor i landet borde det finnas tillgång till service och möjligheter att bo och försörja sig. Den grundläggande välfärden borde fungera i hela landet! Lokala initiativ tas i hela landet för att vända den nedåtgående trenden. Grundsynen är ofta att utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Vad kan de goda exemplen visa oss? Kommuner har visat ett ökat intresse för byggemenskaper. Kommunerna ser en möjlighet att markanvisa till byggemenskaper och på så sätt stödja en demokratisk och socialt hållbar byggande. Dessutom har det växt fram ett ökande antal nya aktiva byggemenskaper.

Medverkande:

 • Anna Adler, Exploateringsstrateg, enheten för samhällsplanering på Region Gotland

 • Gunnar Bendelin, Utvecklingsbolaget i Östergarn, Gotland

 • Lars Gustavsson, Hela Sverige ska leva, Gotland

 • Nils Söderlund, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

 • Staffan Schartner, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

 • John Helmfridsson, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

View Event →
Almedalen: Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter
Jul
1
1:00 PM13:00

Almedalen: Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter

Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?

Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter

Dag: 1/7 2019 13:00 - 13:45

Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården

Beskrivning av samhällsfrågan

Intresset för Socialt hållbart byggande växer samtidigt som det mer och mer pratas om den nya ensamheten. Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Varje dag ökar segregationen i Sverige.

Utökad information om evenemanget

Intresset för Socialt hållbart byggande växer. 39 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll vilket gör det till den vanligaste boendekategori i Sverige. Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Varje dag ökar segregationen i Sverige. Människor skickas ut i parallella system med svarta bostäder och svarta jobb där både folk och bostadsområden stigmatiseras. Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan självbyggeri, bo- och byggemenskaper bidra med? Byggemenskaper, från folkhem till drömhem!

Medverkande:

 • Jan Jörnmark, forskare, Göteborgs universitet

 • Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen

 • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande, Ekobanken

 • Pernilla Hallberg, verksamhetsansvarig för Bergsjön 2021

 • Staffan Schartner, arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

 • John Helmfridsson, arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

 • Katja Jahn, Byggemenskapen Gården

  Moderator: Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper

Kontakt: Nils Söderlund arkitekt SAR/MSA, Arkitektkontor Nils Söderlund AB nils@arkitektkontor-soderlund.se tel. +46-(0)70-6082320

View Event →
Järvaveckan: Bli en byggaktör!
Jun
14
to Jun 16

Järvaveckan: Bli en byggaktör!

Kom och bygg – bli en byggaktör!

Välkommen till ett aktivitetstält där vi bygger tillsammans! Med modeller och teckningar skapar vi våra drömmars stadsdel, där allt vi vill göra i livet får plats. Vad finns i ditt kvarter? Träningsstudio, verkstad eller växthus? Grillplats och en basketplan? Allt är möjligt – kom och bygg med oss!

Byggverkstaden är öppen kl 14-21 under perioden fredag 14 juni till söndag 16 juni.

Vi finns på plats i tält H05 för att svara på frågor om byggemenskaper: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad?

Gratis inträde och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs. Barn i alla åldrar är särskilt välkomna!

Områdeskarta Järvaveckan, Spånga IP. Vi finns i tält H05.

Områdeskarta Järvaveckan, Spånga IP. Vi finns i tält H05.

Medverkande parter: Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund, Theory Into Practice (TIP)

Kontakt: Karin Kjellson, Theory Into Practice

View Event →
Workhop och öppen föreläsning i Röstånga
Jun
6
12:00 PM12:00

Workhop och öppen föreläsning i Röstånga

Vi i våra projekt i Röstånga vill bjuda in till en Workshop den 6e Juni för de som kan och vill. Johan Ehrenberg kommer att hit och vi kommer samtala och utforska kring ekonomi, energi och byggande.
Vi tänker oss ca 15-20 personer under workshopen och det finns några platser lediga! Kontakta Viktor på zaunders@gmail.com

Det är också en öppen föreläsning på kvällen med Johan Ehrenberg, som man kan läsa och anmäla sig på här.

Varmt välkomna!
Vänligen, Viktor Zaunders

Screenshot 2019-05-22 at 13.48.22.png
View Event →
Hur kan kommuner främja byggemenskaper och hur främjar byggemenskaper kommuner?
Jun
5
1:00 PM13:00

Hur kan kommuner främja byggemenskaper och hur främjar byggemenskaper kommuner?

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium hos Länstyrelsen Östergötland i samverkan med projektet DiverCity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet. 

HUR KAN KOMMUNER FRÄMJA BYGGEMENSKAPER och hur främjar byggemenskaper kommuner? 


PROGRAM 

13:00 Länsstyrelsen Östergötland och Projektet DiverCity hälsar välkommen. 

13:05 Hur ser bostadsmarknadssituationen ut i Östergötland? 
Jan Persson, Länsstyrelsen Östergötland, ger en nulägesanalys. 

13:15 #ByggaBo-turnén – för fler startgrupper. 
Jonas Lagander, Coompanion Östergötland, om hur projektet DiverCity ska jobba i länet 2019-2020. 

13:30 Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 
Ulrika Hägred, Boverket, om hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper. 

14:00 Hur arbetar föreningen för byggemenskaper gentemot kommuner och varför? 
Katarina Carlsson, Föreningen för Byggemenskaper i Sverige, om processtöd till kommuner samt goda exempel på byggemenskapsprojekt i hela landet. 

14:30 Workshop 

15:00 AVSLUT 

16:00-17:00 Extraprogram: Guidning i Kollektivhuset Stolplyckan för intresserade (föranmälan krävs). 

Välkommen att anmäla dig till jan.persson@lansstyrelsen.se senast 31 maj! Observera att eventet i första hand riktar sig till intressenter i Östergötland.
View Event →
After Work om socialt byggande i Göteborg
Jun
4
5:00 PM17:00

After Work om socialt byggande i Göteborg

Coompanion och Studiefrämjandet Göteborg bjuder in till After Work den 4 juni på Yesbox i Gamlestaden.
För den som kan komma tidigt blir det möjlighet att mingla och nätverka och få reda på mer om vad Vinnova-projektet Divercity och Coompanion kan ge för stöd till grupper som är/vill starta bygg- och bogemenskaper.
Kl 18 blir det korta presentationer om inspirerande exempel, aktuella projekt och initiativ i Göteborgsregionen och landet i stort. Sedan återigen chans att mingla och nätverka!

View Event →
Stockholm Urban Forum
May
28
9:00 AM09:00

Stockholm Urban Forum

DiverCity presenteras på konferensen “Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen”. Syftet med konferensen är att samla en mängd samhällssektorer och aktörer i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Dagen kommer att inledas med paneler, varefter parallella sessioner kommer att hållas där olika co-creation-projekt från Stockholmsregionen presenteras och diskuteras. 

View Event →
Projektkonferens #1 Arena Öst
May
24
9:00 AM09:00

Projektkonferens #1 Arena Öst

Projektkonferens #1

Vad har hänt under projektets första halvår? Projektparter och arbetspaketledare presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal. Konferensen är ett slutet evenemang för de 19 projektparterna i DiverCity.

Screenshot 2019-05-16 at 15.44.03.png

Vår värd: Per Fransson, KTH-Arkitektur, 0737-652335 Projektledare: Joachim Widerstedt T: 0709-555621 M: Joachim@visionskompaniet.se. Anmälan senast 2019-05-20 (+ ev allergier)

Välkomna!

View Event →
Stockholms Arkitektförening Vårrevy 2019
May
23
6:00 PM18:00

Stockholms Arkitektförening Vårrevy 2019

 • 1 Lövholmsbrinken Stockholm, Stockholms län, 117 43 Sweden (map)
 • Google Calendar ICS

VÅRREVY 2019

Välkomna till Stockholms Arkitektförenings Vårrevy 2019!
Kvällen består av mingel med förfriskningar och tilltugg, en serie inspirationsföreläsningar om intressanta projekt och initiativ från Stockholmsområdet samt utdelning av priset Guldrummet. Årets vinnare tilldelas 40 000 kronor samt en skulptur av konstnären Eva Hild.

KVÄLLENS PROGRAM

17.30 Förfriskningar och tilltugg på gården

18.00 Vårrevyn – Korta inspirationsföreläsningar om aktuella projekt från Stockholmsområdet.

20.00 Årets tre nominerade till Stockholms Arkitektförenings pris Guldrummet presenterar sina respektive projekt, med efterföljande prisutdelning.

20.30 Efterföljande bubbel och mingel.

ÅRETS FÖRELÄSARE VÅRREVYN 2019

KATJA PETTERSSON
Konstnärlig gestaltning för Stadsmuseet i Stockholm, nyöppnat för allmänheten i april 2019.

HENRIK RUNDQVIST
Stockholms nya tunnelbana.

KARIN SALER
”Odla ihop” är en urban pedagogisk permakulturträdgård samt en förening som driver kursen ’Odla lokalt, förändra globalt’ som pågår i Tanto och Kungsängen, Stockholm.

NILS SÖDERLUND
Byggemenskaper i Stockholm och HållKollBo:s väg mot en markanvisning.

MARTIN LAGERBERG
Från Nobelberget till Slakthusområdet.

REBECCA RUBIN & KRISTINA PHILIPSON
Flickrum – Urban girls movement: Projekt som utforskar staden utifrån tonåriga flickors perspektiv och villkor, med exempel från Fittja torg.

JONAS DAHLBERG
Hösten 2019 börjar de första deltagarna på Kungl. Konsthögskolans nya utbildning för yrkesverksamma konstnärer och arkitekter. Ambitionen är att utforska gränslandet mellan konst och arkitektur i den offentliga sfären.

View Event →
May
15
to May 16

Bostadsmötet

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet.

Programpunkt: Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen?
Ett nytt verktyg för att råda bot på glappet mellan behov och tillgång på bostäder är bildandet av byggemenskaper, som innebär att en grupp medborgare tillsammans får möjligheten att planera, bygga och använda sin byggnad. Byggemenskaper kan ses som ett exempel på den nya typ av mindre byggherrar som bland annat Uppsala kommun idag har som mål att få in på den lokala bostadsmarknaden. Nyligen presenterade Boverket en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen. Vilka organisatoriska förändringar, finansiellt stöd och nya roller förutsätter detta i en kommun? I sessionen blandas röster från ideella organisationer, forskare och tjänstemän.  

View Event →
Bostadsforum 2019
Apr
11
2:00 PM14:00

Bostadsforum 2019

DIVERCITY deltar i två programpunkter på Bostadsforum 2019:

BYGGEMENSKAPER – RÄDDNINGEN - HUR, VAR OCH VARFÖR?

“Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans. Hur drivs projekten och hur ser det ekonomiska upplägget ut? Joachim Widerstedt och Karin Kjellson, Föreningen för Byggemenskaper. Tema Marknad & Projekt, torsdag 11 april kl 14.00

NYA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR BOSTADSBYGGANDE

Boverket har utrett statliga åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och ombyggda bostäder på landsbygden. Vilka åtgärder föreslås? Boverket har även tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Vad innebär detta? Ulrika Hägred, Expert, Boverket. Tema Kommun & Allmännyttan, torsdag 11 april kl 15.10

View Event →
Workshop för aktiva byggrupper
Apr
6
to Apr 7

Workshop för aktiva byggrupper

Nätverksträff o workshop för aktiva Byggemenskaper 6-7 april 2019!

Det våras för byggemenskaper i Sverige och vi blir fler och fler! Vi som är aktiva i byggemenskaper ställs inför samma utmaningar och frågor, därför är det angeläget om vi får träffas för att utbyta erfarenheter och tankar, hitta stöd och inspiration hos varandra och ny kunskap från experter och rådgivare. 

View Event →
Bygga sitt drömboende tillsammans
Apr
6
9:30 AM09:30

Bygga sitt drömboende tillsammans

Bygga sitt drömboende tillsammans - En träff för alla som längtar efter ett annat sätt att bo och undrar hur man får det att bli verklighet

Lördag 6 april 9:30-13:30

Lokal: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19, Uppsala

Avgiftsfritt. Senaste anmälningsdag: 29 mars. Anmälan

PROGRAM

09:30 Samling med en kopp kaffe 10:00 Välkomsthälsning 10:15 Bostadsmarknaden, byggemenskapskonceptet och hur man tar sig från idé till inflyttning / Staffan Schartner 10:40 Bo- och byggemenskapernas utveckling / Kerstin Kärnekull 11:00 Fikapaus 11:20 Finansieringsmodeller, juridik och de svårigheter en nystartad grupp måste övervinna / Jan Svensson och Louise Edqvist Lendefors 11:50 Samtal med aktiva byggrupper. Hur gör man i praktiken? 12:10 Uppsalas ambitioner och möjligheter att erbjuda mark / Svante Guterstam 12:20 Förutsättningar i Knivsta och andra kommuner i regionen / Jan Rydén m fl 12:30 Workshop & match-making med tilltugg 13:30 Slut

View Event →
Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?
Mar
21
6:00 PM18:00

Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?

Inspirations- och informationsträff med Kerstin Kärnekull, arkitekt

Många tilltalas av idén att bo i sin egna lägenhet, men med tillgång till en större granngemenskap med gemensam matsal för middagar och aktiviteter och kanske vinterträdgård. Men hur gör man för att skapa ett sådant boende?

View Event →