May
15
to May 16

Bostadsmötet

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. Ulrika Hägred, Boverket, deltar med anförandet ”Byggemenskaper – alternativ till de stora bolagen?”   

View Event →
May
24
9:00 AM09:00

Projektkonferens #1 Arena Öst

Projektkonferens #1

Vad har hänt under projektets första halvår? Projektparter och arbetspaketledare presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal.

Konferensen är ett slutet evenemang för de 19 projektparterna i DiverCity.

Kontakt/arrangör: Joachim Widerstedt.

View Event →
Stockholm Urban Forum
May
28
9:00 AM09:00

Stockholm Urban Forum

DIVERCITY presenteras på konferensen “Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen”. Syftet med konferensen är att samla en mängd samhällssektorer och aktörer i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Dagen kommer att inledas med paneler, varefter parallella sessioner kommer att hållas där olika co-creation-projekt från Stockholmsregionen presenteras och diskuteras. 

View Event →
Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet
Sep
19
to Sep 20

Socialt byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

  • Chalmers konferenscenter (map)
  • Google Calendar ICS

Det är brist på bostäder i många kommuner och det behövs ett tillskott av bostäder även på orter där investeringsviljan är låg eller obefintlig. Samtidigt har många människor begränsade möjligheter att efterfråga konventionellt byggda bostäder. Att bredda samverkan mellan olika aktörer och släppa fram nya, inkluderande projektformer såsom modernt självbyggeri och byggemenskaper kan vara ett sätt att hantera dessa samhällsutmaningar.

Den 19-20 september 2019 bjuder vi in till en öppen nationell konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper).

View Event →
Nov
29
9:00 AM09:00

Projektkonferens #3 Arena Öst

PROJEKTKONFERENS #3

Vad har hänt under projektets första år? Projektparter och arbetspaketledare presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal.

Konferensen är ett slutet evenemang för de 19 projektparterna i DiverCity.

Kontakt/arrangör: Joachim Widerstedt.

View Event →

Bostadsforum 2019
Apr
11
2:00 PM14:00

Bostadsforum 2019

DIVERCITY deltar i två programpunkter på Bostadsforum 2019:

BYGGEMENSKAPER – RÄDDNINGEN - HUR, VAR OCH VARFÖR?

“Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans. Hur drivs projekten och hur ser det ekonomiska upplägget ut? Joachim Widerstedt och Karin Kjellson, Föreningen för Byggemenskaper. Tema Marknad & Projekt, torsdag 11 april kl 14.00

NYA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR BOSTADSBYGGANDE

Boverket har utrett statliga åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och ombyggda bostäder på landsbygden. Vilka åtgärder föreslås? Boverket har även tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Vad innebär detta? Ulrika Hägred, Expert, Boverket. Tema Kommun & Allmännyttan, torsdag 11 april kl 15.10

View Event →
Workshop för aktiva byggrupper
Apr
6
to Apr 7

Workshop för aktiva byggrupper

Nätverksträff o workshop för aktiva Byggemenskaper 6-7 april 2019!

Det våras för byggemenskaper i Sverige och vi blir fler och fler! Vi som är aktiva i byggemenskaper ställs inför samma utmaningar och frågor, därför är det angeläget om vi får träffas för att utbyta erfarenheter och tankar, hitta stöd och inspiration hos varandra och ny kunskap från experter och rådgivare. 

View Event →
Bygga sitt drömboende tillsammans
Apr
6
9:30 AM09:30

Bygga sitt drömboende tillsammans

Bygga sitt drömboende tillsammans - En träff för alla som längtar efter ett annat sätt att bo och undrar hur man får det att bli verklighet

Lördag 6 april 9:30-13:30

Lokal: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19, Uppsala

Avgiftsfritt. Senaste anmälningsdag: 29 mars. Anmälan

PROGRAM

09:30 Samling med en kopp kaffe 10:00 Välkomsthälsning 10:15 Bostadsmarknaden, byggemenskapskonceptet och hur man tar sig från idé till inflyttning / Staffan Schartner 10:40 Bo- och byggemenskapernas utveckling / Kerstin Kärnekull 11:00 Fikapaus 11:20 Finansieringsmodeller, juridik och de svårigheter en nystartad grupp måste övervinna / Jan Svensson och Louise Edqvist Lendefors 11:50 Samtal med aktiva byggrupper. Hur gör man i praktiken? 12:10 Uppsalas ambitioner och möjligheter att erbjuda mark / Svante Guterstam 12:20 Förutsättningar i Knivsta och andra kommuner i regionen / Jan Rydén m fl 12:30 Workshop & match-making med tilltugg 13:30 Slut

View Event →
Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?
Mar
21
6:00 PM18:00

Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?

Inspirations- och informationsträff med Kerstin Kärnekull, arkitekt

Många tilltalas av idén att bo i sin egna lägenhet, men med tillgång till en större granngemenskap med gemensam matsal för middagar och aktiviteter och kanske vinterträdgård. Men hur gör man för att skapa ett sådant boende?

View Event →
Byggherredialog i Knivsta
Mar
15
9:00 AM09:00

Byggherredialog i Knivsta

Bygga urban mångfald?

Fortsatt dialog med potentiella byggherrar i Alsike Nord Etapp 2. Samtalen är en del av samarbetet mellan Alsike Fastighets AB och KTH Arkitekturskolan. Vi vill underlätta för fler, även mindre aktörer att bygga och att förvalta. Men hur ska det gå till?

View Event →
Boverket: Läget på bostadsmarknaden
Dec
13
10:00 AM10:00

Boverket: Läget på bostadsmarknaden

Torsdagen den 13 december redogör Boverket för läget på bostadsmarknaden vid en presskonferens. Vi presenterar Boverkets indikatorer - en analys av utvecklingen på bostadsmarknaden med byggprognos.

Vid presskonferensen presenterar vi också en ny vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Välkommen!

Tid: Torsdag 13 december kl. 10.00

Plats: Boverkets kontor i Stockholm, Statskontoret på Torsgatan 11, lokal Riksmötet

Medverkande: Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, expert Hans-Åke Palmgren och expert Ulrika Hägred

Presslegitimation krävs.

Information och anmälan: Boverkets Presservice, presservice@boverket.se, tel: 0455-35 31 70

View Event →