Back to All Events

AP2: 4 kommuner

Workshop med fyra deltagande kommuner: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala

Slutet evenemang för berörda projektparter. Mer information kan fås från Tinna Harling, tinna.harling@rodarkitektur.se

Later Event: November 28
Form Follows Finance