Back to All Events

AP2: Workshop med Knivsta och Gotland

Slutet evenemang för berörda projektparter. Mer information kan fås från Tinna Harling, tinna.harling@rodarkitektur.se