Back to All Events

Byggherredialog i Knivsta

  • Knivsta kommunhus, Tilassalen (map)

Bygga urban mångfald?

Fortsatt dialog med potentiella byggherrar i Alsike Nord Etapp 2. Samtalen är en del av samarbetet mellan Alsike Fastighets AB och KTH Arkitekturskolan. Vi vill underlätta för fler, även mindre aktörer att bygga och att förvalta. Men hur ska det gå till?

Teman:

• Markanvisningsprocessen i Alsike Nord Etapp 2

• Samverkan mellan flera byggherrar i samma kvarter

• Erfarenheter från Vallastaden i Linköping

• Dialog och workshop för potentiella byggherrar

TID: 09:00-12:00 Fredag 15 mars 2019. Därefter lunch på Särsta Wärdshus.

PLATS: Knivsta kommunhus, Tilassalen

OSA: Anmälan senast den 8 mars till jan.ryden@knivsta.se

KOSTNAD: 500 kr inkluderar välkomstkaffe, förmiddagskaffe, lunch på Särsta Wärdshus.

0830-0900 Registering och kaffe med fralla

0900-1200 Program:

• Introduktion samt kort presentation av VINNOVA-projektet Divercity. En stor satsning på byggemenskaper. Per Franson KTH Arkitekturskolan, Hans-Petter Rognes, Alsike Fastighets AB

•”Markanvisningsprocessen i Alsike Nord Etapp 2: Hur gynna fler aktörer? ” Jan Rydén, Alsike Fastighets AB

• ”Lärdomar från Vallastaden i Linköping”, Staffan Schartner, byggherre i Vallastaden

• Paus och kaffe

• ”Projektledning med många aktörer: Erfarenheter och vetenskapliga

perspektiv”, Tina Karrbom Gustavsson, docent KTH Fastigheter och byggande

• Workshop. Byggherredialog. Möjlighet att komma med egna idéer och tankar.

• Avrundning. Gemensam promenad till Särsta Wärdshus.

1200- 1300 LUNCH

Möjlighet till mer frågor

Earlier Event: February 15
Workshop matchmaking verktyg