Back to All Events

Bostadsmötet


Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. Konferensen är en mötesplats för aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Årets Bostadsmöte tillhandahåller sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet.

Programpunkt: Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen?
Ett nytt verktyg för att råda bot på glappet mellan behov och tillgång på bostäder är bildandet av byggemenskaper, som innebär att en grupp medborgare tillsammans får möjligheten att planera, bygga och använda sin byggnad. Byggemenskaper kan ses som ett exempel på den nya typ av mindre byggherrar som bland annat Uppsala kommun idag har som mål att få in på den lokala bostadsmarknaden. Nyligen presenterade Boverket en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen. Vilka organisatoriska förändringar, finansiellt stöd och nya roller förutsätter detta i en kommun? I sessionen blandas röster från ideella organisationer, forskare och tjänstemän.  

Medverkande: 
Staffan Schartner, Föreningen Byggemenskaper
Katja Jahn, Byggemenskapen Gården
Svante Guterstam, Uppsala kommun
Ulrika Hägred, Boverket

Earlier Event: April 11
Bostadsforum 2019
Later Event: May 15
Hållbara bostäder för seniorer