Back to All Events

Bostadsmötet


Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. Konferensen är en mötesplats för aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Årets Bostadsmöte tillhandahåller sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. Ulrika Hägred, Boverket, deltar med anförandet ”Byggemenskaper – alternativ till de stora bolagen?”   

Earlier Event: May 9
Studieresa Tübingen - Freiburg
Later Event: May 15
Hållbara bostäder för seniorer