Back to All Events

Hur kan kommuner främja byggemenskaper och hur främjar byggemenskaper kommuner?

  • Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3 Linköping, Östergötlands län, 582 32 Sweden (map)

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium hos Länstyrelsen Östergötland i samverkan med projektet DiverCity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet. 

HUR KAN KOMMUNER FRÄMJA BYGGEMENSKAPER och hur främjar byggemenskaper kommuner? 


PROGRAM 

13:00 Länsstyrelsen Östergötland och Projektet DiverCity hälsar välkommen. 

13:05 Hur ser bostadsmarknadssituationen ut i Östergötland? 
Jan Persson, Länsstyrelsen Östergötland, ger en nulägesanalys. 

13:15 #ByggaBo-turnén – för fler startgrupper. 
Jonas Lagander, Coompanion Östergötland, om hur projektet DiverCity ska jobba i länet 2019-2020. 

13:30 Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 
Ulrika Hägred, Boverket, om hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper. 

14:00 Hur arbetar föreningen för byggemenskaper gentemot kommuner och varför? 
Katarina Carlsson, Föreningen för Byggemenskaper i Sverige, om processtöd till kommuner samt goda exempel på byggemenskapsprojekt i hela landet. 

14:30 Workshop 

15:00 AVSLUT 

16:00-17:00 Extraprogram: Guidning i Kollektivhuset Stolplyckan för intresserade (föranmälan krävs). 

Välkommen att anmäla dig till jan.persson@lansstyrelsen.se senast 31 maj! Observera att eventet i första hand riktar sig till intressenter i Östergötland.