Back to All Events

Almedalen: Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling?

  • 12 Södertorg Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)

Hur kan byggemenskaper vara en del i en levande landsbygdsutveckling?

Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi

Dag: 2/7 2019 10:00 - 10:45

Plats: Södertorg 12, innergården

Beskrivning av samhällsfrågan

Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygdskommuner minskar. Lokala initiativ tas i hela landet för att vända den nedåtgående trenden. Grundsynen är ofta att utvecklingsarbete är att allt hänger ihop. Kommuner visar ett ökat intresse för byggemenskaper.

Utökad information om evenemanget

Urbaniseringen i Sverige fortsätter. Statistiska centralbyråns regionala prognoser visar att befolkningen i glesbygdskommuner kommer att minska sakta men säkert. Befolkningsökningen har inte fördelat sig jämnt över landet tidigare år och den bilden förväntas inte förändras framöver. Det är framförallt unga vuxna som flyttar. En rimlig tanke är att oavsett var man bor i landet borde det finnas tillgång till service och möjligheter att bo och försörja sig. Den grundläggande välfärden borde fungera i hela landet! Lokala initiativ tas i hela landet för att vända den nedåtgående trenden. Grundsynen är ofta att utvecklingsarbete är att allt hänger ihop och påverkar varandra och bidrar till utveckling! Vad kan de goda exemplen visa oss? Kommuner har visat ett ökat intresse för byggemenskaper. Kommunerna ser en möjlighet att markanvisa till byggemenskaper och på så sätt stödja en demokratisk och socialt hållbar byggande. Dessutom har det växt fram ett ökande antal nya aktiva byggemenskaper.

Medverkande:

  • Anna Adler, Exploateringsstrateg, enheten för samhällsplanering på Region Gotland

  • Gunnar Bendelin, Utvecklingsbolaget i Östergarn, Gotland

  • Lars Gustavsson, Hela Sverige ska leva, Gotland

  • Nils Söderlund, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

  • Staffan Schartner, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

  • John Helmfridsson, Arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper