Publikationer & Media

Här publiceras material från och om projektet DIVERCITY och dess medverkande parter:

 

Arbetspaket 1 - samordning

 
Vinnova UDI Steg 1, projektbeskrivning. 2017

Vinnova UDI Steg 1, projektbeskrivning. 2017

Vinnova UDI Steg 1, slutrapport. 2017

Vinnova UDI Steg 1, slutrapport. 2017

Vinnova UDI Steg 2, projektbeskrivning. 2018

Vinnova UDI Steg 2, projektbeskrivning. 2018

 

Arbetspaket 2 - kommunal process

Processbild för byggemenskaper. 2017

Processbild för byggemenskaper. 2017

Workshop om byggemenskaper, Svenljunga kommun. 2019

Workshop om byggemenskaper, Svenljunga kommun. 2019

 

Arbetspaket 3 - juridik & finansiering

Stöd och finansiering för byggemenskaper. 2019

Stöd och finansiering för byggemenskaper. 2019

 

Arbetspaket 4 - byggruppers process

Byggemenskaper i Sverige. 2019

Byggemenskaper i Sverige. 2019

Delningsarkitektur - bo bättre och dela mer. 2019

Delningsarkitektur - bo bättre och dela mer. 2019

Byggnadsprogram - workshopövningar för byggemenskaper i idéskedet. 2019

Byggnadsprogram - workshopövningar för byggemenskaper i idéskedet. 2019

 

Arbetspaket 5 - spridning

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 2018

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 2018

Om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans. Introduktion av bygg- och bogemenskaper. 2019

Om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans. Introduktion av bygg- och bogemenskaper. 2019

Reseberättelse och bilder från studieresa 2019

Reseberättelse och bilder från studieresa 2019

 

Video

Almedalen 2017: "Hur kan byggemenskaper stödja ett demokratiskt och socialt hållbart samhällsbyggande i hela Sverige?"

Almedalen 2019: “Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?”

Sveriges Arkitekters Arkitekturgala 2019. Kerstin Kärnekull: Brandtal om gemenskap