Publikationer & Media

Här publiceras material från och om projektet DIVERCITY och dess medverkande parter:

 

Arbetspaket 1

 
Vinnova UDI Steg 1.  Projektbeskrivning 2017

Vinnova UDI Steg 1. Projektbeskrivning 2017

Vinnova UDI Steg 2.  Projektbeskrivning 2018

Vinnova UDI Steg 2. Projektbeskrivning 2018

Vinnova UDI Steg 1.  Slutrapport 2017

Vinnova UDI Steg 1. Slutrapport 2017

Arbetspaket 2

 

Arbetspaket 3

 

Arbetspaket 4

 
Vinnova UDI Steg 1.  Processbild för byggemenskaper 2017

Vinnova UDI Steg 1. Processbild för byggemenskaper 2017

2019. Stöd- och finansieringsmöjligheter, presentation från Coompanion.

2019. Stöd- och finansieringsmöjligheter, presentation från Coompanion.

Vinnova UDI Steg 2.  Byggemenskaper i Sverige 2019

Vinnova UDI Steg 2. Byggemenskaper i Sverige 2019

 

Arbetspaket 5

2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

2019. Coompanion har tagit fram en borschyr om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans. Broschyren riktar sig till dig som vill skapa ett hållbart boende tillsammans med andra eller som arbetar professionellt med bostadsutveckling

2019. Coompanion har tagit fram en borschyr om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans. Broschyren riktar sig till dig som vill skapa ett hållbart boende tillsammans med andra eller som arbetar professionellt med bostadsutveckling

 
 

Video

Almedalen 2017: "Hur kan byggemenskaper stödja ett demokratiskt och socialt hållbart samhällsbyggande i hela Sverige?"

Kerstin Kärnekull: Brandtal om gemenskap från Sveriges Arkitekters Arkitekturgala 2019.