Publikationer

Här publicerar vi material från samverkansprojektet DIVERCITY och medverkande projektparter:

 
 
2017 Vinnova UDI steg 1.  Slutrapport

2017 Vinnova UDI steg 1. Slutrapport

2017 Vinnova UDI steg 1.  Projektbeskrivning

2017 Vinnova UDI steg 1. Projektbeskrivning

 
 
2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

 
 
 

Media