Publikationer & Media

Här publiceras material om och från projektet DIVERCITY och dess medverkande parter:

 
 

Arbetspaket 1

Vinnova UDI Steg 1.  Projektbeskrivning 2017

Vinnova UDI Steg 1. Projektbeskrivning 2017

Vinnova UDI Steg 2.  Projektbeskrivning 2018

Vinnova UDI Steg 2. Projektbeskrivning 2018

Vinnova UDI Steg 1.  Slutrapport 2017

Vinnova UDI Steg 1. Slutrapport 2017

 

Arbetspaket 2

 

Arbetspaket 3

 

Arbetspaket 4

 
Vinnova UDI Steg 1.  Processbild för byggemenskaper 2017

Vinnova UDI Steg 1. Processbild för byggemenskaper 2017

 
Vinnova UDI Steg 2.  Byggemenskaper i Sverige 2019

Vinnova UDI Steg 2. Byggemenskaper i Sverige 2019

 
 

Arbetspaket 5

2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

2018. Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

 
 
 
 

Video

I Almedalen 3 juli 2017 genomförde Föreningen för Byggemenskaper ett seminarium på temat
"Hur kan byggemenskaper stödja ett demokratiskt och socialt hållbart samhällsbyggande i hela Sverige?"
I filmen hörs fem röster kommentera: Karin Kjellson, Anders, Lindholm, Karin Nyquist, Fredrik von Platen och Nils Söderlund.

Brandtal om gemenskap från Sveriges Arkitekters Arkitekturgala 2019. Kerstin Kärnekull