AP2_1.png

AP2. Kommunal process

 
 
Screenshot 2018-11-23 at 21.30.37.png

beskrivning ap2:

Kommunrepresentanterna i projektet är verksamma på operativ och/eller strategisk nivå inom kommunala förvaltningar. Projektet kopplas direkt till kommunernas pågående och planerade utvecklingsprocesser för byggemenskaper.

Inom Arbetspaket 2 ingår att testat markanvisning och detaljplan för byggemenskaper i stadsutvecklingsområden, genomföra pilot-markanvisningar till byggemenskaper samt att ta fram “färdiga detaljplaner” som möjliggör för byggemenskaper.

Tester ska bygga upp kunskap om kommunernas samverkan med användarna.

Delmål:

▷ Identifiera möjligheter och hinder i kommunala policys samt ge förslag på förändringar; säkerställa att policys kan möjliggöra byggemenskaper

▷ Analysera behov, socialt ansvar i stadsutveckling

▷ Utveckla kommuners rutiner och processer i arbete med byggemenskaper

▷ Testa, utveckla och sprida “processbeskrivning”

▷ Utveckla testbäddar för samarbete mellan kommun och byggemenskaper

▷ Träffa nya kommuner för att utveckla metodik och nätverk