Vinnova: “DIVERCITY har goda förutsättningar för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet, urbana områden likväl som landsbygd.”

 
uppställning byggem mörk.jpg

DIVERCITY samlar en bred konstellation av nyckelaktörer inom statlig, kommunal, ideell och privat sektor.

 

Projektledning

 

FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER

Den ideella föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé.

PROJEKTLEDARE JOACHIM WIDERSTEDT, JOACHIM@VISIONSKOMPANIET.SE

PRESS & KOMMUNIKATION KARIN KJELLSON, KARIN@THEORYINTOPRACTICE.SE

 
 

Kommuner & kommunala bolag

 

Kommunrepresentanterna i projektet är verksamma på operativ och/eller strategisk nivå inom kommunala förvaltningar och bolag.

 
 
 

Arkitektkontor

 

I projektet medverkar arkitekter som aktivt jobbar med byggemenskaper och har mångårig erfarenhet av byggbranschen i olika roller och projekt.

 
 

Nationella aktörer, akademi & forskning

Parter som har intresse av byggemenskaper som en del av hållbar platsutveckling, och som inom projektet erbjuder rådgivning och information riktat till byggrupper och kommuner.