AP4_1.png

AP4. Byggruppers process

 
 
Screenshot 2018-11-25 at 23.59.55.png

beskrivning ap4:

Arbetspaket 4 utgår från byggemenskaperna och deras behov. Flera pågående byggemenskaper fungerar som testbäddar för projektet.

Delmål:

▷ Utveckla och testa samarbetsmodeller mellan byggemenskaper, arkitekter och andra expertkompetenser

▷ Utveckla processtöd för byggemenskaper

▷ Samla erfarenheter från byggemenskaperna Gården, Ärlan, HållKollBo mfl.

▷ Utveckla och testa lotsutbildning, stöd för byggemenskaper

▷ Förslag på lösningar som bidrar till att byggemenskaper kan realiseras snabbare

▷ Ökad förståelse för byggemenskapers processer

▷ Utveckla en guide för byggemenskaper

▷ Öppna möten för erfarenhetsutbyten

▷ Rådgivning till byggemenskaper