I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

 
möte 3.jpg
DC logo 2a.png
 

DIVERCITY – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

En Byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Alla gruppers visioner bidrar till en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer.

Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd. Lokal förankring och engagemang skapar vilja och möjlighet att bygga på fler platser än idag, vilket ger positiva effekter såsom att skapa lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet.

Projektets syften:

▷ Stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av byggemenskaper

▷ Göra byggemenskapsprojekt mer förutsebara både ur gruppernas, kommunernas, företagens och kreditgivarnas perspektiv

▷ Underlätta för byggemenskaper att få markanvisningar, finansiering och projektstöd

▷ Hjälpa kommuner att arbeta strukturerat med byggemenskaper

 

Projektparterna vill förbättra möjligheterna för byggemenskaper genom utveckling av:

 
 
Screenshot 2018-11-25 at 09.56.03.png

1. Tjänster och verktyg som underlättar realiserandet av byggemenskaper i hela landet

Screenshot 2018-11-25 at 09.23.30.png

2. Samverkansmodeller mellan kommuner, byggemenskaper och andra intressenter

Screenshot 2018-11-25 at 09.55.57.png

3. Kommunal policy som fastställer förhållningssätt till byggemenskaper

 

DIVERCITY är organiserat i fem arbetspaket:

 
 
AP1_1.png
 

AP1. Samordning

Ledning och samordning av de 19 projektparter som medverkar i DIVERCITY.

AP2_1.png
 

AP2. Kommunal process

Hur kan kommuner möjliggöra för byggemenskaper?

Läs mer →

AP3_1.png
 

AP3. Juridik & finansiering

Projektparterna erbjuder juridiskt stöd och rådgivning till byggemenskaper.

Läs mer →

AP4_1.png

AP4. Byggruppers process

Flera pågående byggemenskaper fungerar som testbäddar för projektet.

Läs mer →

AP5_1.png

AP5. Spridning

Välkommen att delta i konferenser, workshops, studieresor med mera.

Läs mer →

 

“DIVERCITY är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige.”

 
 
uppställning byggem mörk2.jpg

Aktuellt från DIVERCITY: