AP4: Workshop om byggemenskap på Östergarn

Screenshot 2019-06-11 at 18.17.38.png

Användar- och behovsdriven utveckling genom lokalt utvecklingsbolag

Den 28 maj anordnades en workshop på Östergarn, Gotland. Syftet var att diskutera möjligheten och förutsättningarna för en byggemenskap, utreda möjlighet till en tomt för byggemenskapen och diskutera vidare process.

Deltagare var Christian Hegardt och Anna Adler, Region Gotland, Gunnar Bendelin och Anders Lignell, utvecklingsbolaget Nygarn, Eva Engström, Östergarnsbo, Lars Gahnström, Slite utveckling, Thomas Jertfelt Gustafsson, Coompanion Gotland, Nils Söderlund, Föreningen för byggemenskaper, Arvid Mickelåker och Gunnar Linby, Visby Stift, Anders Ahlin, Swedbank, Carin Johansson, arkitekt, Lars Gustavsson, Hela Sverige ska leva, samt Tomas Norrby, SLU.

Utvecklingsbolaget Nygarn är bildat för att utveckla och skapa förutsättningar för näringslivet på östra Gotland i området som kallas för Östergarnslandet. Utvecklingsbolaget har börjat undersöka om byggemenskaper kan stödja utvecklingen i Östergarn, eftersom det är svårt att hitta boende för åretruntboende. Cirka 70% av husen i Östergarn är semesterhus.

Utvecklingsbolaget Nygarn har inlett ett samtal med kyrkan som äger mark i Östergarn för att hitta en tomt. En föreslagen tomt ligger centralt i Östergarn och är mycket naturskön. Med hjälp av Carin Johansson, fd stadsarkitekt på Gotland, har det tagits fram en bebyggelseskiss på tomten. 

Husen föreslås bli parhus och små flerfamiljshus och förslaget innehåller både bostadsrätter och hyreslägenheter. Husen i skissen är placerade i naturliga öppningar för att spara träd och vegetation. Tanken är att man ska kunna bygga i etapper.

I diskussion om gemensamma delar utöver boendet nämndes: Ändrad slinga för kollektivtrafik, möjlighet för odling och djurhållning (höns), om- och tillbyggnad av närliggande klubbhus. ev. gym, servicehus: ateljé, tvättstuga, kök, bibliotek, uthyrningsstugor samt matlag med bättre kök.

Utvecklingsbolaget genomför en enkät för att få reda på intresset för byggemenskaper i Östergarn. De för diskussioner med en hustillverkare som är intresserade av att vara med i projektet, och med en möjlig finansiär.

Framöver planeras ett öppet möte i Östergarn för informationsspridning av byggemenskapsprojektet. Ett 10-tal intressenter finns redan. En målgrupp är sommargäster som drömmer om att flytta till Östergarn. En annan målgrupp är studenter på Gotland.

Utvecklingsgruppen kommer troligen lämna in en ansökan om planbesked under hösten, för att kommunen ska arbeta fram en detaljplan för den nya bebyggelsen.

TIP