Projektkonferens #1 Arena Öst

divercity grupp.jpg

Den 24 maj samlades ett tjugotal projektdeltagare på KTH i Stockholm för en första projektkonferens. Dagen innehöll flera inspirationsföreläsningar, genomgång av projektresultat, diskussioner och gemensam idéutveckling. Material från den gemensamma övningen “Drömläge 2030” kommer sammanställas och skickas ut till projektdeltagarna under juni månad. Tack till alla som deltog!

Katarina Carlsson och Tinna Harling presenterar genomförda aktiviteter under våren i Arbetspaket 2, kommunernas processer.

Katarina Carlsson och Tinna Harling presenterar genomförda aktiviteter under våren i Arbetspaket 2, kommunernas processer.

Gemensam övning “Drömläge 2030”

Gemensam övning “Drömläge 2030”

TIP