Landsbygdskalas på Gotland

Screenshot 2019-08-12 at 17.11.58.png

Nils Söderlund berättar om byggande och boende genom byggemenskaper på Årets Landsbygdskalas, en inspirationskväll om Gotlands utveckling arrangerat av Gubis och Hela Sverige i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Gotland.

TIP