Uppstart för flera arbetspaket

Många projektdeltagare samlades i Göteborg den 7 januari för att planera kommande samarbete. Minnesanteckningar kommer distribueras inom respektive arbetspaket.

TIP