Fyra programpunkter i Almedalen
Screenshot+2019-06-24+at+09.31.12.jpg

Kommer du vara på plats i Almedalen i år? Projektparter i DiverCity arrangerar flera programpunkter i Almedalen med fokus på byggemenskaper. Väl mött!

SOCIALT HÅLLBART BYGGANDE – INTE BARA HYRESLÄGENHETER. VAD KAN BYGGEMENSKAPER BIDRA MED?

1 juli kl 13:00 - 13:45, Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården. Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter

HUR KAN BYGGEMENSKAPER VARA EN DEL I EN LEVANDE LANDSBYGDSUTVECKLING?

2 juli kl 10:00 - 10:45, Södertorg 12, innergården. Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi

HUR KAN VI FRÄMJA BYGGEMENSKAPER TILLSAMMANS OCH VARFÖR BÖR VI GÖRA DET?

2 juli kl 11:00 - 11:50, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1. Arrangör: Ekobanken, Coompanion, DiverCity

KAN BYGGEMENSKAPER SKAPA EN STÖRRE MÅNGFALD AV BOSTÄDER OCH GÅR DE ATT FINANSIERA?

3 juli kl 13:00 - 13:50, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1. Arrangör: Ekobanken, Föreningen för Byggemenskaper, DiverCity

BOKA ETT EGET MÖTE UNDER ALMEDALSVECKAN

I Almedalen och nyfiken på byggemenskaper? Det finns möjlighet för privatpersoner, kommuner och andra intressenter att boka ett möte med projektrepresentanter under Almedalsveckan. Ta gärna kontakt med Nils Söderlund på nils@arkitektkontor-soderlund.se eller på telefon +46-(0)70-6082320.

TIP
Många besökare på Järvaveckan

FESTIVALSTÄMNING PÅ JÄRVAVECKAN

Under rubriken “Kom och bygg – här blir du en byggaktör!” var DiverCity på plats under Järvaveckan och träffade många nyfikna besökare i alla åldrar. Med modeller och teckningar kunde besökarna beskriva hur de skulle vilja utforma både sin egen och vår gemensamma livsmiljö. Många uppslag kom upp, exempelvis ett hälsohus, ett verkstadshus, ett musikhus och ett bostadshus särskilt utformat för unga med astma och allergier. På områdesnivå kom förslag som naturlekplats, studsmatta, fotbollsplan, växthus och djurhållning.

Representanter på plats svarade på frågor som: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad? Medverkande projektparter under Järvaveckan var Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund och Theory Into Practice.

TIP
Konferensprogram för Socialt Byggande ute nu
Screenshot 2019-06-15 at 13.51.56.png

Missa inte konferensen Socialt Byggande i Göteborg 19-20 september, med många intressanta gäster som kommer tala om själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper, bogemenskaper och självbyggeri.

DiverCity är en av medarrangörerna i denna unika satsning. Genom konferensen vill vi etablera en mötesplats och bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande:

  • med utgångspunkt i aktuell forskning sprida kunskap om projektformer som bygger på samverkan, delaktighet och gemenskap

  • visa på erfarenheter från konkreta exempel i olika länder

  • ge möjlighet att diskutera förutsättningar och hinder för självbyggeri, byggemenskaper och liknande projektformer

Alla 19 projektparter i DiverCity får 500kr rabatt vid anmälan, ange rabattkod: "Diver". Förmånliga deltagaravgifter för er som deltar som privatpersoner! Anmäl er idag!

TIP
Järvaveckan: Bli en byggaktör!
Screenshot 2019-06-04 at 18.42.07.png

Kom och bygg – bli en byggaktör!

Välkommen till ett aktivitetstält under Järvaveckan där vi bygger tillsammans! Med modeller och teckningar skapar vi våra drömmars stadsdel, där allt vi vill göra i livet får plats. Vad finns i ditt kvarter? Träningsstudio, verkstad eller växthus? Grillplats och en basketplan? Kom och bygg med oss!

Byggverkstaden är öppen kl 14-21 under perioden fredag 14 juni till söndag 16 juni.

Vi finns på plats för att svara på frågor om byggemenskaper: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad?

Ni hittar oss i tält H05. Gratis inträde och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs. Barn i alla åldrar är särskilt välkomna!

Medverkande parter: Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund, Theory Into Practice (TIP)

TIP
AP4: Workshop om byggemenskap på Östergarn
Screenshot 2019-06-11 at 18.17.38.png

Användar- och behovsdriven utveckling genom lokalt utvecklingsbolag

Den 28 maj anordnades en workshop på Östergarn, Gotland. Syftet var att diskutera möjligheten och förutsättningarna för en byggemenskap, utreda möjlighet till en tomt för byggemenskapen och diskutera vidare process.

Deltagare var Christian Hegardt och Anna Adler, Region Gotland, Gunnar Bendelin och Anders Lignell, utvecklingsbolaget Nygarn, Eva Engström, Östergarnsbo, Lars Gahnström, Slite utveckling, Thomas Jertfelt Gustafsson, Coompanion Gotland, Nils Söderlund, Föreningen för byggemenskaper, Arvid Mickelåker och Gunnar Linby, Visby Stift, Anders Ahlin, Swedbank, Carin Johansson, arkitekt, Lars Gustavsson, Hela Sverige ska leva, samt Tomas Norrby, SLU.

Utvecklingsbolaget Nygarn är bildat för att utveckla och skapa förutsättningar för näringslivet på östra Gotland i området som kallas för Östergarnslandet. Utvecklingsbolaget har börjat undersöka om byggemenskaper kan stödja utvecklingen i Östergarn, eftersom det är svårt att hitta boende för åretruntboende. Cirka 70% av husen i Östergarn är semesterhus.

Utvecklingsbolaget Nygarn har inlett ett samtal med kyrkan som äger mark i Östergarn för att hitta en tomt. En föreslagen tomt ligger centralt i Östergarn och är mycket naturskön. Med hjälp av Carin Johansson, fd stadsarkitekt på Gotland, har det tagits fram en bebyggelseskiss på tomten. 

Husen föreslås bli parhus och små flerfamiljshus och förslaget innehåller både bostadsrätter och hyreslägenheter. Husen i skissen är placerade i naturliga öppningar för att spara träd och vegetation. Tanken är att man ska kunna bygga i etapper.

I diskussion om gemensamma delar utöver boendet nämndes: Ändrad slinga för kollektivtrafik, möjlighet för odling och djurhållning (höns), om- och tillbyggnad av närliggande klubbhus. ev. gym, servicehus: ateljé, tvättstuga, kök, bibliotek, uthyrningsstugor samt matlag med bättre kök.

Utvecklingsbolaget genomför en enkät för att få reda på intresset för byggemenskaper i Östergarn. De för diskussioner med en hustillverkare som är intresserade av att vara med i projektet, och med en möjlig finansiär.

Framöver planeras ett öppet möte i Östergarn för informationsspridning av byggemenskapsprojektet. Ett 10-tal intressenter finns redan. En målgrupp är sommargäster som drömmer om att flytta till Östergarn. En annan målgrupp är studenter på Gotland.

Utvecklingsgruppen kommer troligen lämna in en ansökan om planbesked under hösten, för att kommunen ska arbeta fram en detaljplan för den nya bebyggelsen.

TIP
Projektkonferens #1 Arena Öst
divercity grupp.jpg

Den 24 maj samlades ett tjugotal projektdeltagare på KTH i Stockholm för en första projektkonferens. Dagen innehöll flera inspirationsföreläsningar, genomgång av projektresultat, diskussioner och gemensam idéutveckling. Material från den gemensamma övningen “Drömläge 2030” kommer sammanställas och skickas ut till projektdeltagarna under juni månad. Tack till alla som deltog!

Katarina Carlsson och Tinna Harling presenterar genomförda aktiviteter under våren i Arbetspaket 2, kommunernas processer.

Katarina Carlsson och Tinna Harling presenterar genomförda aktiviteter under våren i Arbetspaket 2, kommunernas processer.

Gemensam övning “Drömläge 2030”

Gemensam övning “Drömläge 2030”

TIP
AP5: Broschyr om bygg- och bogemenskaper
Screenshot 2019-06-04 at 18.46.59.png

Lästips! Coompanion har tagit fram en broschyr om hur vi kan bygga och bo hållbart tillsammans. Broschyren riktar sig till dig som vill skapa ett hållbart boende tillsammans med andra eller som arbetar professionellt med bostadsutveckling. Broschyren finns tillgänglig under Publikationer & Media Arbetspaket 5.

TIP
Program studieresa 15-16 juni

Följ med på studieresa!

Välkommen med på ett helgprogram där vi besöker flera intressanta projekt i Danmark och Tyskland. Anmäl ditt intresse redan nu till osa@byggemenskap.se

Screenshot 2019-05-29 at 16.22.44.png
TIP
Socialt Byggande 19-20 september
konferens_socialt_byggande_delningsbild-1-instagram.jpg

Anmälan är öppen!

Nationell konferens om socialt byggande

Den 19-20 september arrangeras en öppen nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri på Chalmers i Göteborg. Ett möte för dig som vill bli inspirerad av genomförda projekt och nya initiativ och ta del av diskussioner om hur byggandet kan utvecklas med initiativ från civilsamhället, lokal samverkan och ett aktivt deltagande från hushållen. Läs mer på konferensens hemsida: www.socialtbyggande.se

Alla 19 projektparter i DiverCity får 500 kr rabatt vid anmälan, ange rabattkod: "Diver". Förmånliga deltagaravgifter för er som deltar som privatpersoner! Anmäl er idag!

TIP
AP3: Rundabordssamtal om finansiering

Torsdag 24 maj 2019 genomfördes inom ramen för Divercity-projektets arbetspaket 3 ett rundabordssamtal om finansiering av byggemenskaper. Med runt bordet i Göteborg – och i ett par fall på telefon – fanns hela spektrat av intressenter från regeringskansliet, Boverket, ett par kommuner, två banker (och en nypensionerad Senior Advicer), Mikrofonden, ett par byggrupper, två konsultföretag, Coompanion och Föreningen för Byggemenskaper.

På mötet analyserades problembilden, var knutarna sitter för olika grupper, och olika vägar för att minska problemen. Det handlar både om statliga insatser via justerad lagstiftning och stödsystem, om kommunala stöd, direkt eller indirekt, och om att mobilisera privat kapital där positiva samhälleliga effekter kan bytas mot en lite lägre ränta eller högre risk.

En utförligare sammanställning av resultatet kommer göras av Coompanion i Göteborg. En uppföljning kommer troligen till hösten, men frågorna kommer också att diskuteras under Almedalsveckan i sommar.

Text: Staffan Schartner

TIP
Workshop och öppen föreläsning i Röstånga
Screenshot 2019-05-22 at 14.50.26.png

R:ekobyn i Röstånga vill skapa en ny gemenskap och bydel i Röstånga med 30-50 hushåll och verksamheter. Gruppen jobbar med att ta fram en ny detaljplan för platsen. I det arbetet ingår att hitta de olika tekniska lösningarna för uppvärmning, energi, avlopp och byggteknik, samt hur man på långsiktigt hållbara och bästa sätt kan finansiera bygget.

Kopplat till utvecklingen är ett projekt finansierat av Viable Cities: R:energi – lokal förnyelsebar energilösning i Röstånga. Hur kan civilsamhälle, privat näringsliv, kommunägt nätbolag och akademi samverka för att skapa ett resilient och hållbart energisystem för hela Röstånga? Frågor kring R:ekobyns samspel och värdeskapande gentemot omgivande samhälle ligger bakom målet att Röstånga blir en energimässigt helt förnybar “plusenergiort”.

Nu bjuder projekten i Röstånga in till en Workshop kring ekonomi, energi och byggande med Johan Ehrenberg, i Röstånga den 6e juni. Mer info finns under Kalendarium. Det finns några platser lediga! Kontakta Viktor på zaunders@gmail.com

Det är också en öppen föreläsning på kvällen den 6e juni med Johan Ehrenberg, som man kan läsa och anmäla sig på här.

Varmt välkomna!

hälsar projekten i Röstånga genom projektledare Viktor Zaunders

TIP
After Work om socialt byggande i Göteborg

Coompanion och Studiefrämjandet Göteborg bjuder in till After Work den 4 juni på Yesbox i Gamlestaden.
För den som kan komma tidigt blir det möjlighet att mingla och nätverka och få reda på mer om vad Vinnova-projektet Divercity och Coompanion kan ge för stöd till grupper som är/vill starta bygg- och bogemenskaper.
Kl 18 blir det korta presentationer om inspirerande exempel, aktuella projekt och initiativ i Göteborgsregionen och landet i stort. Sedan återigen chans att mingla och nätverka!

TIP
AP2: Kunskapsutbyte med Örebro kommun
Screenshot 2019-05-09 at 15.39.19.png

Aktuellt i AP2 Kommunal Process:

Tillsammans med Oskar Simon-Ax och Carl Johan Hjalmers från Orust kommun åkte Tinna Harling och Katarina Carlsson på besök till Örebro kommun för att lyssna på deras arbete med Örebromodellen och berätta om byggemenskaper och projektet DiverCity. Stadsarkitekten Peder Hallkvist berättade om kommunens arbete med stöd av mark-och exploateringsingenjören Linnea Nilsson och Filip Cedergren, planarkitekt.

Örebro är en kommun med ca 150 000 invånare med stark tillväxt av invånare, bland annat tack vare universitetet. 

Det stora behovet av fler bostäder kräver att man tar i ordentligt, speciellt om man vill kunna bostadsförsörja med hög kvalitet i den byggda miljön, vilket har varit viktigt i Örebro. 

Man har i kommunen en lång tradition av ett nära mycket nära samarbete mellan plan- och mark-och exploatering, samt även bygglov. Man jobbar även aktivt på en god relation mellan kommunen, medborgarna och näringslivet.

Örebromodellen handlar om att bygga relationer, sprida budskap, strategisk markpolitik, vrida och vända på processer. Man jobbar också mycket nära politiken med täta avstämningar och både ordförande och tjänstemän kan fatta många beslut på delegation, vilket sparar mycket tid. 

Det som utmärker Örebromodellen är att kommunen planlägger egen mark på eget initiativ och markanvisar först när detaljplanen är klar. Detaljplanerna görs så generella som möjligt eftersom byggherrarna först kommer in senare i processen. 

Efter en relativt enkel markanvisningsprocess som möjliggör för många olika aktörer går man in i ett förstudieskede. I detta skede säkerställs kvalitén genom ett arbete med gestaltningsprogram efter markanvisning. Detta skede bygger på en tät dialog mellan byggherre och kommun och startas genom att ett optionsavtal tecknas och en del av köpesumman erläggs. Marken säljs dock först när bygglov getts och byggnation påbörjats. 

Vi berättade om byggemenskaper och vårt arbete för mångfald i stadsbyggande genom projektet DiverCity. Vi fick värdefull respons från Örebro kommun och en givande diskussion kring vårt fortsatta arbete. Blanda annat lyftes projektlotsens roll fram som avgörande för att folk i allmänhet ska kunna genomföra byggemenskaper. Dessutom framfördes viktig feedback rörande hur vi beskriver drivkrafterna bakom byggemenskaper. 

Vi känner oss nöjda med de kloka reflektionerna och tar till oss tankarna i vidare arbete. Vi blev också väldigt inspirerade av Örebros goda exempel på strategisk markplanering, präglad av samverkan och tillit. Vår reflektion är att principerna för Örebromodellen väl matchar en god process för byggemenskaper, med den enda justeringen att marken istället skulle behöva säljas i samband med bygglov för att en byggemenskap ska kunna få byggkreditiv och kunna påbörja byggnation.

Text: Tinna Harling och Katarina Carlsson

TIP
Studieresa 15-16 juni
Screenshot+2019-05-10+at+13.05.11.jpg

Preliminärt börjar vi lördag förmiddag i Lübeck och tittar på tre projekt i närheten. På söndagen är vi i Köge och Roskilde, eventuellt med en avstickare till Odense

Anmäl ditt intresse redan nu till osa@byggemenskap.se, så återkommer vi med mer info inom kort.

TIP
Järvaveckan och Almedalen

Järvaveckan 14-16 juni

Under Järvaveckan har vi ett aktivitetstält kring temat “Vi bygger staden”. Genom modellbygge med barn och vuxna på plats visar vi möjligheterna med invånardriven stadsutveckling. Visioner och idéer samlas på en idévägg. Om du var med och byggde ett hus, vad skulle det innehålla? Om du var med och byggde en del av staden, vad skulle den innehålla?


DC almedalen - 1.jpg

Almedalen 2019

Ett flertal programpunkter är under planering, bland annat ett seminarium i Arkitekturträdgården måndag 1 juli kl 13. Tema: Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?

TIP
Fyra konferenser i maj

Maj månad innehåller inte mindre än fyra konferenser där DiverCity presenteras.

Hållbara bostäder för seniorer 15 maj

Slutkonferens för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer. Ulrika Hägred, Boverket, håller anförandet ”Vilka möjligheter finns med byggemenskaper?” Arrangörer: Chalmers, Göteborgsregionen och Mistra Urban Futures.

Bostadsmötet 15-16 maj

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som anordnas av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. Ulrika Hägred, Boverket, deltar med anförandet ”Byggemenskaper – alternativ till de stora bolagen?”   

DiverCity projektkonferens Arena Öst 24 maj

Projektparterna samlas för den första gemensamma projektkonferensen på KTH i Stockholm. Vad har hänt under projektets första halvår? Projektparter presenterar uppnådda resultat. Gemensamma övningar och samtal. Kontakt/arrangör: Joachim Widerstedt.

Stockholm Urban Forum 28 maj

DiverCity presenteras på konferensen “Co-creation för Agenda 2030 i Stockholmsregionen”. Syftet med konferensen är att samla en mängd samhällssektorer och aktörer i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Dagen kommer att inledas med paneler, varefter parallella sessioner kommer att hållas där olika co-creation-projekt från Stockholmsregionen presenteras och diskuteras. Kontakt: Karin Kjellson

Läs mer om kommande evenemang i Kalendarium. Klicka på evenemangen för att få fördjupad information. Vi håller Kalendariet uppdaterat med kommande evenemang, nyttig information och länkar. Meddela projektledningen om era kommande evenemang så hjälps vi åt att få spridning!

TIP
Visa social nytta
Screenshot 2019-04-17 at 19.59.23.png

Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?

Coompanion har tagit fram en skrift som ger idéer kring hur man kan kommunicera den sociala nyttan en förening/byggemenskap gör. För en byggemenskap finns många olika sätt att tänka kring finansieringen.

Jan Svensson är rådgivare på Coompanion och Ordförande för Mikrofonden Sverige: “En av utmaningarna kring start av byggemenskaper är finansieringen i de tidiga faserna, en part att bolla funderingar kring det är Coompanion och Mikrofonden. En möjlig väg, utöver garantier från Mikrofonden, är ‘investerande medlemmar’ vilket avser personer, företag eller andra organisationer som placerar kapital i en ekonomisk förening, där dessa kan få max 30% av röstetalet på stämman. Det betyder att medlemmarna i byggemenskapen alltid behåller makten. Diskutera gärna möjliga vägar med oss på Coompanion eller Mikrofonden.”

TIP