Sveriges Radio P4 Gotland om byggemenskaper

I ett inslag på Sveriges Radio P4 Gotland intervjuas stadsarkitekt Christian Hegardt om Region Gotlands pågående arbete med byggemenskaper. I Visby ska mark anvisas och på landet ska projekt få hjälp.

I Östergarn på Gotland finns redan intresse från privatpersoner att gå ihop och bygga flerbostadshus i en byggemenskap. Det är utvecklingsbolaget Nygarn som driver frågan om byggemenskap och de har gjort en enkät till de boende, för att höra hur stort intresset är att bygga lägenheter.

TIP
Uppstart för flera arbetspaket

Många projektdeltagare samlades i Göteborg den 7 januari för att planera kommande samarbete. Minnesanteckningar kommer distribueras inom respektive arbetspaket.

TIP
Boverket presenterar vägledning
IMG_2431.jpg

Torsdagen den 13 december redogör Boverket för läget på bostadsmarknaden vid en presskonferens. Vid presskonferensen presenteras också en ny vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Nyfiken på vägledningen? Kontakt på Boverket är expert Ulrika Hägred.


TIP
Artikel i Arkitekten: Nya miljoner till forskning inom arkitektur
IMG_0478.JPG

Flera pågående byggrupper fungerar som testbäddar för Divercity, bland dem byggemenskaperna Håll koll-bo i Stockholm, Gården i Uppsala och Ärlan i Göteborg. Efter den nya finansiella tilldelningen ska projektet drivas i arbetspaket med fokus på kommunernas och byggruppernas processer, finansiering  och juridik samt att bygga, samla och sprida kunskap.

– Om vi kan öka andelen byggemenskaper i Sverige ger det en större bredd i bostadsbyggandet. De kan möta de behov som finns också på platser där marknaden inte bygger idag, säger Karin Kjellson.

Läs artikeln

TIP
Storsatsning på byggemenskaper
divercity-gif.gif

Vinnova ger stöd till 19 organisationer som tillsammans ska bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Projektet “Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen” kommer pågå i två år och leds av Föreningen för Byggemenskaper.

En byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Oftast handlar det om bostäder. Bostadsrättsföreningar var ursprungligen en form för gemensamt byggande, men idag är det ovanligt att de som ska bo i husen är med från början. Det vill projektdeltagarna ändra på. 

- Den hållbara staden kan inte byggas för medborgarna, utan den måste byggas av och med dem, säger Joachim Widerstedt. Byggemenskaper ger invånare inflytande över sin livsmiljö.

Joachim Widerstedt och Karin Kjellson i Föreningen för Byggemenskaper tog initiativet till ett nationellt samverkansprojekt 2016, och konstellationen har vuxit sedan dess. 

– “Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans, säger Karin Kjellson.

Vinnova satsar på innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till de globala målen i Agenda 2030. De bedömer att projektet “Divercity” har goda förutsättningar för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet (urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället, skriver Vinnova i sitt beslutsmeddelande. Vinnova ser kommunernas och Boverkets deltagande som avgörande för att lyckas få ett reellt genomslag.

Fakta:

Projektnamn: Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet

Program: VINNOVA Utmaningsdriven Innovation Steg 2 Samverkansprojekt

Budget: 15,2 milj kr

Tid: nov 2018 - dec 2020

Projektparter: Föreningen för Byggemenskaper, Boverket, RISE, Coompanion, Ekobanken, KTH, Uppsala kommun, Region Gotland, Stockholms stad, Orust kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Alsikebolaget, inobi, Arkitektkontor Nils Söderlund, omniplan, Röd arkitektur, Theory Into Practice


TIP
Välkommen till Byggemenskapers seminarium i Almedalen
DC almedalen - 2.jpg

Tydlighet och kunskap om hur byggemenskaper ska genomföras på bästa vis och vad som krävs av olika aktörer runt processen är viktigt om projektformen ska kunna lyftas från enskilda initiativ till ett reellt fungerande spår i svenskt bostadsbyggande.

Eftersom deltagarna i byggemenskaper ofta är nybörjare och gör den komplexa husbyggnadsresan för första (och ofta enda) gången, är det särskilt viktigt med en tydlig byggprocess.

DC almedalen - 1.jpg
DC almedalen - 3.jpg
TIP