AP2: Byggemenskaper och bättre boende i Vingåker

Byggemenskaper och bättre boende i Vingåker

Vingåkers kommun är en av de kommuner Divercity samarbetar med. Kommunen har ca 9000 invånare, dvs en av landets alla mindre kommuner. Det finns behov av nya bostäder av olika slag men förutsättningarna för att kunna nyproducera är ofta rätt knepiga. I Vingåkers byar pågår diskussioner om andra bostäder och boendeformer och hur detta ska kunna realiseras. Därför arrangerade kommunen en träff den 14 oktober tillsammans med Tinna Harling och Katarina Carlsson från Föreningen för Byggemenskaper. Sara Sjökvist är landsbygdsutvecklare vid kommunen och hon höll ihop arrangemanget. Tinna och Katarina arbetar i projektet Divercity med att underlätta för kommuner att arbeta med byggemenskaper. Kerstin Kärnekull medverkade från föreningen Kollektivhus Nu och gav många inspirerande exempel på olika bygg-och bogemenskaper, både i Sverige och några från Europa. 25 personer deltog, de fick också workshoppa, och kom med förslag på vad staten, näringslivet, kommunen och de själva kunde göra för att leda utvecklingen framåt. Träffen ägde rum på Vingåkers Folkets Park, som har stora och bra lokaler för olika evenemang, t.ex. en Oktoberfest under helgerna. Det bryggs lokalt öl som säljs då.

Vad händer då för att realisera att det kommer att byggas på olika sätt? Sara Sjökvists beskriver vad som händer på en annan träff den 28 oktober,  i idrottshallen i byn Österåker: ”Intresset för att få till bostadsbyggande på flera av småorterna i Vingåkersbygden (i dagsläget Högsjö, Läppe och Österåker) är stort. Det finns grupper som engagerat jobbar för att få till byggnation främst i form av hyresrätter som kombineras med service, gemensamma utrymmen och trädgårdar. Idéerna är många, kreativa och konkreta. Den 28 oktober bjuder Vingåkers kommun och lokalt engagerade bostadsutvecklingsgrupper in företagare inom bygg- och bostadsbranschen till en träff. Då visar de upp vad de har för önskemål kring bostäder på orterna och kommunen är på plats för att prata om hur kommunen kan vara möjliggörare för att få igång den efterfrågade byggnationen”.

Text: Ylva Sandström

Träffen i Vingåker samlade 25 lokalbor. Bild: Ylva Sandström

Träffen i Vingåker samlade 25 lokalbor. Bild: Ylva Sandström

TIP
Träff för aktiva byggrupper i Malmö

En ny träff för aktiva byggemenskaper i Sverige planeras, denna gång i Malmö. Träffen var först tänkt att hållas i november, men kommer flyttas till januari. Uppdaterad information om evenemanget kommer inom kort under Kalendarium.

TIP
Bygg hållbara samhällen med plats för alla!

KONFERENS

Konferensen vänder sig till dig som ansvarar för plan- bygg- och bostadsfrågor på övergripande kommunal nivå, på länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag men också till dig som på olika sätt arbetar med eller påverkar samhällsbyggnadssektorn.

PROGRAMPUNKT: SOCIALT INKLUDERANDE PROJEKTFORMER FÖR BOSTADSBYGGANDE

Om byggemenskaper och andra inkluderande projektformer, som nya sätt att bidra till ett ur alla aspekter hållbart samhällsbyggande. Vad innebär byggemenskaper? Hur kan människor bygga själv – tillsammans med andra? Vilken roll kan sådana projektformer spela i bostadsförsörjningen?

Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken

Datum: 21 november

Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm

Arrangör: Boverket

Anmälan och mer information via Boverkets hemsida

TIP
Bo bättre - byggemenskaper och bättre boende i Vingåker

Bo bättre - byggemenskaper och bättre boende i Vingåker

Måndag 14 oktober kl 14-18

Är du nyfiken på andra sätt att bo än de vanliga? Vill du engagera dig i ditt boende för att få bättre kvalitet och högre trivsel?
Vill du tillsammans med andra utforma ditt boende efter egna behov och önskemål? Vill du höra om Vingåkersbygdens utvecklingsplaner?

Kom då till en träff om Byggemenskaper och bättre boende i Vingåker den 14 oktober 2019 kl. 14:00-18:00, som arrangeras av Föreningen för Byggemenskaper & projektet Divercity tillsammans med Vingåkers kommun.

OBS!
Anmälan görs till Sara Sjöqvist senast 8 oktober.
Telefon: 073-980 60 73
E-post: sara.sjoqvist@vingaker.se

Program:

• Vingåkers kommun, Sara Sjöqvist, hälsar välkommen (5 min)
• Information från kommunens planarkitekt, Diana Soldagg, om planfrågor och hur de påverkar byggprojekt (10 min)
• Andra sätt att bo - inspiration från när och fjärran, inspirationsföreläsning av Kerstin Kärnekull (30 min)
• Fika (ca 20 min)
• Byggemenskaper - vad är det och vad är poängen? Tinna Harling och Katarina Carlsson, arkitekter och ledamöter i Föreningen för byggemenskaper, förklarar och inspirerar. (20 min)
• Vad kan projektet Divercity göra för att bidra till mångfald i stads- och landsbygdsutvecklingen? (10 min)
• Utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer – hur kan vi skapa förutsättningar i Vingåkersbygden för byggemenskaper utifrån platsens förutsättningar och behov? Workshopen leds av Tinna Harling & Katarina Carlsson.

TIP
Ses vi på konferensen Socialt Byggande?
socialt_byggande_delningsbild-4-vem-kan-bygga-husen.jpg

De senaste åren syns allt fler initiativ kring att utveckla, bygga och förvalta bostäder och andra hus genom social samverkan – genom att människor går samman och hjälps åt att få hus byggda. ”Socialt Byggande och modernt självbyggeri – inkluderande projektformer i bostadsbyggandet”, den första nationella konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri syftar till att samla dessa initiativ och den växande rörelse kring socialt drivna byggmetoder.

Konferensen i Göteborg 19-20 september rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Genom att öppna för inkluderande projektformer så kan förutsättningarna ändras. Då kan initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala krafter och ett aktivt deltagande från hushållen göra skillnad, säger Kajsa Crona, professor Chalmers, aktuell med rapporten ”Att bygga billigt är dyrt”.

Byggemenskaper, tillsammansbyggande och bogemenskaper är alla yttringar av samma sociala strävan. Det är ett nygammalt sätt att bygga och bo på som rymmer potential att stärka delaktighet och gemenskap, skapa ekonomiska och fysiska värden och att möjliggöra för fler grupper att få bostad, även på platser där detta saknas idag.

Konferensen Socialt Byggande och modernt självbyggeri tar fasta på både nya och gamla former för socialt drivna byggprocesser.

Många av projektparterna i DiverCity kommer finnas på plats på konferensen. Vi kommer även dokumentera innehållet för att kunna sprida till er som inte har möjlighet att närvara.

TIP
Lokal utveckling på landsbygden

Nils Söderlund från Föreningen för Byggemenskaper presenterade möjligheterna för lokal utveckling genom byggemenskaper på Gotland. Läs artikeln i Gotlands tidningar

gotland.jpg
TIP
Landsbygdskalas på Gotland
Screenshot 2019-08-12 at 17.11.58.png

Nils Söderlund berättar om byggande och boende genom byggemenskaper på Årets Landsbygdskalas, en inspirationskväll om Gotlands utveckling arrangerat av Gubis och Hela Sverige i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Gotland.

TIP
AP2 och AP4: Nytt material publicerat!

Nu finns nytt material för läsning och nedladdning under Publikationer & Media:

AP2: Läs om resultaten från workshop i Svenljunga kommun

AP4: Två nya broschyrer som riktar sig till grupper i idéskedet: Delningsarkitektur – bo bättre och dela mer och Byggnadsprogram – workshopövningar för byggemenskaper i idéskedet.

Har du något material du vill dela med övriga projektdeltagare och andra intressenter? Skicka en pdf till Karin på karin@theoryintopractice.se så publicerar vi!

TIP
Två röster från Almedalen: Vad blir nästa steg?

– Hej Jonas Lagander och Nils Söderlund! Ni deltog i Almedalen i år och diskuterade byggemenskaper i fyra olika programpunkter. Vad tar ni med er från samtalen och fick ni några nya idéer eller uppslag?

Jonas Lagander, Coompanion:

– Jag fick med mig Ekobankens väldigt konkreta syn och arbetsmetodik gällande finansieringsfrågan. Den tycker jag borde präntas ned i en finansieringsguide på liknande sätt som vi gjorde med goda exempel mm i Byggabobroschyren i Östergötland. Inspel kring finansiering och olika juridiska hinder behöver komma på pränt/tillgängliggöras, exempelvis kring tomträtt mm. Inom Coompanion vore det mycket värdefullt att få med detta i den inledande rådgivningen så blir det enklare för både projektlots och bankkontakter när gruppen går vidare till planeringsfasen.

– I övrigt måste vi fortsätta med att marknadsföra byggemenskap som fenomen som tokpellar, kort och gott, om vi ska få bättre fart på detta. Allt som sprider gosplet på ett effektivt sätt måste accelereras. Och inte så lite heller…

Nils Söderlund, ledare för AP4:

– På Almedalen ges tillfälle att träffa engagerade människor från hela Sverige. När jag pratar om byggemenskaper så möts det med nyfikenhet och intresse. I år gavs också tillfälle att engagera oss lokalt på Gotland med byggemenskapsfrågan. Vi höll ett seminarium med inriktning på landsbygdsutveckling där flera av paneldeltagarna var från Gotland. Vi höll också i ett informationsmöte i Östergarn på Gotland där ett nytt intresse finns för att starta en byggemenskap. Jag blev inbjuden att prata om byggemenskaper för alla lokala utvecklingsbolag på Gotland och Gotlands avdelning för Hela Sverige ska leva i slutet av augusti.

Informationsmöte i Östergarn

Informationsmöte i Östergarn

TIP
Artikel i Dagens industri
Screenshot+2019-07-03+at+13.41.27.jpg

Dagens industri: De letar nya lösningar för framtidens boende

Att hitta banbrytande boendelösningar för att bygga ett mer hållbart samhälle är ambitionen på arkitektkontoret TIP.  

Skisser av innovativa bostadslösningar och huskomplex pryder en av väggarna i lokalen där det lilla arkitektkontoret TIP, Theory Into Practice, sitter inhysta i södra Stockholm. I en annan del av kontoret hänger tankekartor från byråns senaste workshop med en byggemenskap om hur gemensamma utrymmen kan utformas. Där samsas önskningar om ”bilpool och lådcyklar” med att ”se på film i storformat” och att ”odla”, ”kompostera” och ”låna verktyg”.

”Vi såg ett behov av att expandera arkitekturbegreppet där arkitektur i högre grad blir ett medel för att lösa samhällsutmaningar. Vårt kontor tar avstamp i Agenda 2030 med mål om att skapa miljöer som bidrar till social och miljömässig hållbarhet”, säger Anna Sundman, som är arkitekt och medgrundare av TIP.

Läs hela artikeln av EBBA GUSTAFSSON

TIP
Webbsändning från Almedalen
Screenshot%2B2019-07-03%2Bat%2B13.22.39.jpg

Se webbsändning från Arkitekturträdgården i Almedalen 2019: Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan byggemenskaper bidra med?

Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter

Om seminariet: Intresset för Socialt hållbart byggande växer. 39 procent av alla hushåll i Sverige är ensamhushåll vilket gör det till den vanligaste boendekategori i Sverige. Ensamhet börjar alltmer uppmärksammas som ett folkhälsoproblem. Varje dag ökar segregationen i Sverige. Människor skickas ut i parallella system med svarta bostäder och svarta jobb där både folk och bostadsområden stigmatiseras. Socialt hållbart byggande – inte bara hyreslägenheter. Vad kan självbyggeri, bo- och byggemenskaper bidra med? Byggemenskaper, från folkhem till drömhem!

Medverkande:

  • Jan Jörnmark, forskare, Göteborgs universitet

  • Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen

  • Kristoffer Lüthi, styrelseordförande, Ekobanken

  • Pernilla Hallberg, verksamhetsansvarig för Bergsjön 2021

  • Staffan Schartner, arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

  • John Helmfridsson, arkitekt, Föreningen för Byggemenskaper

  • Katja Jahn, Byggemenskapen Gården

    Moderator: Nils Söderlund, Föreningen för Byggemenskaper

Kontakt: Nils Söderlund arkitekt SAR/MSA, nils@arkitektkontor-soderlund.se tel. +46-(0)70-6082320

TIP
Fyra programpunkter i Almedalen
Screenshot+2019-06-24+at+09.31.12.jpg

Kommer du vara på plats i Almedalen i år? Projektparter i DiverCity arrangerar flera programpunkter i Almedalen med fokus på byggemenskaper. Väl mött!

SOCIALT HÅLLBART BYGGANDE – INTE BARA HYRESLÄGENHETER. VAD KAN BYGGEMENSKAPER BIDRA MED?

1 juli kl 13:00 - 13:45, Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården. Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter

HUR KAN BYGGEMENSKAPER VARA EN DEL I EN LEVANDE LANDSBYGDSUTVECKLING?

2 juli kl 10:00 - 10:45, Södertorg 12, innergården. Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Nätverket för Byggekologi

HUR KAN VI FRÄMJA BYGGEMENSKAPER TILLSAMMANS OCH VARFÖR BÖR VI GÖRA DET?

2 juli kl 11:00 - 11:50, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1. Arrangör: Ekobanken, Coompanion, DiverCity

KAN BYGGEMENSKAPER SKAPA EN STÖRRE MÅNGFALD AV BOSTÄDER OCH GÅR DE ATT FINANSIERA?

3 juli kl 13:00 - 13:50, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1. Arrangör: Ekobanken, Föreningen för Byggemenskaper, DiverCity

BOKA ETT EGET MÖTE UNDER ALMEDALSVECKAN

I Almedalen och nyfiken på byggemenskaper? Det finns möjlighet för privatpersoner, kommuner och andra intressenter att boka ett möte med projektrepresentanter under Almedalsveckan. Ta gärna kontakt med Nils Söderlund på nils@arkitektkontor-soderlund.se eller på telefon +46-(0)70-6082320.

TIP
Många besökare på Järvaveckan

FESTIVALSTÄMNING PÅ JÄRVAVECKAN

Under rubriken “Kom och bygg – här blir du en byggaktör!” var DiverCity på plats under Järvaveckan och träffade många nyfikna besökare i alla åldrar. Med modeller och teckningar kunde besökarna beskriva hur de skulle vilja utforma både sin egen och vår gemensamma livsmiljö. Många uppslag kom upp, exempelvis ett hälsohus, ett verkstadshus, ett musikhus och ett bostadshus särskilt utformat för unga med astma och allergier. På områdesnivå kom förslag som naturlekplats, studsmatta, fotbollsplan, växthus och djurhållning.

Representanter på plats svarade på frågor som: Vad är en byggemenskap? Vad krävs för att lyckas? Vilken hjälp behövs från idé till färdig byggnad? Medverkande projektparter under Järvaveckan var Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion, Arkitektkontor Nils Söderlund och Theory Into Practice.

TIP