Visa social nytta
Screenshot 2019-04-17 at 19.59.23.png

Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?

Coompanion har tagit fram en skrift som ger idéer kring hur man kan kommunicera den sociala nyttan en förening/byggemenskap gör. För en byggemenskap finns många olika sätt att tänka kring finansieringen.

Jan Svensson är rådgivare på Coompanion och Ordförande för Mikrofonden Sverige: “En av utmaningarna kring start av byggemenskaper är finansieringen i de tidiga faserna, en part att bolla funderingar kring det är Coompanion och Mikrofonden. En möjlig väg, utöver garantier från Mikrofonden, är ‘investerande medlemmar’ vilket avser personer, företag eller andra organisationer som placerar kapital i en ekonomisk förening, där dessa kan få max 30% av röstetalet på stämman. Det betyder att medlemmarna i byggemenskapen alltid behåller makten. Diskutera gärna möjliga vägar med oss på Coompanion eller Mikrofonden.”

TIP
DiverCity på Bostadsforum
Joachim Widerstedt & Karin Kjellson

Joachim Widerstedt & Karin Kjellson

Under två dagar samlade Bostadsforum branschens aktörer för att presentera det senaste inom politik, bostadsprojekt och boendefrågor. DiverCity deltog i två av programpunkterna.

 • BYGGEMENSKAPER – RÄDDNINGEN - HUR, VAR OCH VARFÖR? “DiverCity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans. Hur drivs projekten och hur ser det ekonomiska upplägget ut? Joachim Widerstedt och Karin Kjellson presenterade. Publikens frågor handlade bland annat om möjligheterna att finansiera byggemenskapsprojekt, gruppernas resa från idé till inflyttning och hur medlemmar kan gå in och ut ur en pågående byggemenskap.

 • NYA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR BOSTADSBYGGANDE Boverket har utrett statliga åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och ombyggda bostäder på landsbygden. Vilka åtgärder föreslås? Boverket har även tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Vad innebär detta? Ulrika Hägred, Expert, Boverket.

 • I programspår B - “Kommun & Allmännytta” lyftes frågan om vem vi bygger för, där framförallt äldre och unga lyftes som grupper som inte kan få sitt bostadsbehov tillgodosett idag. Många talare lyfte bostadsfrågan från en isolerad fråga till en fråga om stadsbyggnad, och poängterade de många samhällsekonomiska fördelarna med god varierad planering.

 • Vingåker kommun berättade om vikten av att lyfta fram och stötta civila initiativ som en tydlig strategi för landsbygden, där det kan vara svårt att få igång andra typer av bostadsbyggande.

 • Kerstin Kärnekull presenterade bygg- och bogemenskaper utifrån de äldres perspektiv, och poängterade potentialen i att skapa sitt eget boende.

bostadsforum 2 - 2019.jpg
TIP
Öppet informationsmöte och workshop för aktiva byggrupper
Screenshot 2019-04-10 at 21.10.54.png

6-7 april anordnades ett öppet informationsmöte och en workshop för aktiva byggemenskaper i Uppsala. Katja Jahn och Martin Wohlin från Byggemenskap Gården i Uppsala var värdar för workshopen som anordnades med stöd av DiverCity genom Föreningen för Byggemenskaper, Coompanion och Uppsala kommun. Katja Jahn beskriver:

Vi var representanter från 4 aktiva byggemenskaper: Gården i Uppsala, HållKollBo i Stockholm, No1 i Solna och Älvarum i Göteborg. Vi som var där hade mycket utbyte under eftermiddagen. Efter lunchen höll Coompanion och Mikrofonden föredrag om juridik och ekonomi och det blev givande diskussioner efteråt. Vi tyckte alla att det var jättebra att träffas, berätta om våra projekt och höra var de andra befinner sig i processen. Dagen avslutades med en gemensam middag vilket var bra så att samtalen kunde fortsätta över en bit mat. Vi vill gärna ha nätverksträffar med workshops/föredrag ett par gånger om året framöver och föreslår att träffarna roterar mellan förslagsvis Malmö, Göteborg och Stockholm/Uppsala.

Punkter ur programmet:

 • Om läget i landet, planer för framtiden. Staffan Schartner, Föreningen för Byggemenskaper 

 • Juridik och finansiering för byggemenskaper, introduktion till fastighetsrätt och associationsrätt för byggemenskaper. Jan Svensson, Ingrid Westerfors, Louise Edqvist Lendefors, Coompanion

 • Presentation och workshop i grupper. Möjlighet att diskutera med rådgivare och med varandra i grupper. 

 • Presentation av alla byggrupper som finns representerade. 

 • Kartläggning, var befinner sig de olika föreningarna idag? 

 • Gemensam diskussion: Går processen framåt? Om inte varför? Vilket stöd behövs för att få processen att fortsätta om den har stannat av 

 • Avslutande diskussion om vägen framåt. Vilket stöd skulle grupperna önska sig från kommuner och DiverCity? Hur organiserar vi oss och håller vi kontakten framöver? 

TIP
Fullsatt på konferensen “Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen”
FotoSvanteGuterstam.jpg

Ett 80-tal personer från kommuner, näringsliv och civilsamhälle deltog på konferensen “Byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen” som genomfördes i Uppsala fredagen 5 april. Arrangörer var Uppsala kommun och Föreningen för Byggemenskaper som bägge är projektparter i DiverCity.

Programpunkter:

 • Välkomsthälsning av kommunalrådet Mohamad Hassan

 • Ulrika Hägred, Boverket presenterade sin rapport om byggemenskaper som en del av bostadsförsörjningen

 • Intervju med Finansdepartementet om den nya regeringens bostadspolitik och vad som händer med bostadsfinansieringsutredningens förslag

 • Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg Malmö och Joachim Widerstedt, projektledare: DiverCity, ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för Byggemenskaper

 • Ingrid Westerfors, Coompanion/Mikrofonden Väst och Kristoffer Lüthi, Ekobanken: Byggemenskapernas finansieringsmöjligheter

 • Svante Guterstam och Ulrica Ström: Uppsalas arbete med Byggemenskaper, nu och i framtiden

 • Intervju med aktiva byggherrar från Byggemenskapen Gården

 • Stadsbyggnadsdirektör Gernot Pohl, Kirchheim unter Teck: Hur kickstartar man en byggemenskapsrörelse?

Dokumentation från konferensen kommer publiceras under nästa vecka.

TIP
Seminarium om byggemenskaper

Länsstyrelsen i Östergötland anordnar seminarium i samverkan med DiverCity!

Boka in den 5 juni för att lära dig mer om hur kommuner kan främja byggemenskaper och hur byggemenskaper främjar kommuner. Eventet riktar sig främst till intressenter i Östergötland.

TIP
Nationell konferens om socialt byggande 19-20 september
konferens_socialt_byggande_delningsbild-1-instagram.jpg

Nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri – Mötesplatsen för inkluderande projektformer i bostadsbyggandet

Den 19-20 september arrangeras en öppen nationell konferens om socialt byggande och modernt självbyggeri på Chalmers i Göteborg. Ett möte för dig som vill bli inspirerad av genomförda projekt och nya initiativ och ta del av diskussioner om hur byggandet kan utvecklas med initiativ från civilsamhället, lokal samverkan och ett aktivt deltagande från hushållen. Läs mer på konferensens hemsida: www.socialtbyggande.se

Alla 19 projektdeltagare i DiverCity får 500 kr rabatt vid anmälan. Ange rabattkod: "Diver". Finns på hemsidan vid anmälning från den 26/3. Anmäl er gärna senast 5 maj, efter det datumet går priset upp.

TIP
Workshop om delningsarkitektur hos TIP
TIP workshop 2.JPG

Workshop om delningsarkitektur

TIP anordnade workshop med en nystartad studiecirkel om kollektivt boende. Under kvällen diskuterades bland annat: vad behöver en grupp ha konsensus kring, vad kostar det att bygga, hur lång tid tar det, vilka funktioner i ett boende är nödvändiga och vilka är önskvärda, vad kan man tänka sig att dela och vad vill man ha privat?

Merparten av kvällen diskuterades innehållet i en framtida byggnad. Behov och önskemål viktades av gruppen, och placerades ut i en “fyrfältare” utifrån vad som kan vara privat/gemensamt respektive nödvändigt/önskvärt. TIP visade exempel på delningsarkitektur – rum som stöttar och uppmuntrar till gemenskap och resursdelning av ytor och prylar.

TIP välkomnar grupper i tidiga skeden att ta kontakt för workshops, eller för att låna företagets lokal för möten på vardagskvällar.

Nyfiken på delningsarkitektur? Läs gärna mer på TIPs hemsida

Mer om byggemenskaper, bogemenskaper och startargrupper finns under LÄSVÄRT

Coompanion sänder webbinarium från Uppsala 5-7 april

5-7 april bjuder Föreningen för Byggemenskaper in till flera aktiviteter i Uppsala. Coompanion sänder webbinarium från flera aktiviteter!

Länkarna nedan tar dig till Coompanions eventsida.
Live länkar till Webbinarium börjar fungera 30 min innan eventet startar. Frågor till eventet kan ställas direkt via Coompanions chat.

Du kan läsa mer om hela eventet i KALENDARIUM

TIP
Läsvärt om bygg- och bogemenskaper

Nu har vi lagt upp en ny flik som heter LÄSVÄRT. Här samlar vi relevant litteratur, artiklar och annat material som dyker upp i projektets omvärldsbevakning. Mycket finns att läsa för den intresserade!

Projektets och projektparternas egna material, eller material med anknytning till DiverCity finns under PUBLIKATIONER & MEDIA.

TIP
Byggemenskapen Röda oasen växer
rödaoasen.jpg

Röda oasen är en byggemenskap i Malmö som nu söker fler medlemmar. Gruppen består idag av sex personer och är mitt i arbetet med att planera ett kollektivhus och renovering av en tidigare sjukhusbyggnad i Sege Park (Östra sjukhusområdet). Gruppen räknar med att få tillgång till huset 2020. Upplåtelseformen planeras bli bostadsrätt och huset kommer ha ca 15 lägenheter. 

På lördagen 16/3 anordnade Röda oasen en träff på Garaget i Malmö för att skapa intresse och större kunskap och förståelse för vad en byggemenskap är och kan. En medlem från Kollektivhuset Slottet i Lund var med som inbjuden talare och berättade om deras ”resa” som startade för 35 år sedan. Ett 60-tal gäster kom till träffen som innehöll många intresserade frågor, framförallt till Röda oasen om deras tankar, visioner och målsättningar. 600 personer har visat intresse för projektet.

Katarina Carlsson från Föreningen för Byggemenskaper deltog som representant för projektet DiverCity och fick tillfälle att berätta mer om det. Läs mer om Röda oasens pågående arbete på kollektivhusetrodaoasen.com

TIP
Träffa oss på Bostadsforum 11 april

Håll utkik efter projektrepresentanter på Bostadsforum 2019. Vi kommer delta i två programpunkter:

Byggemenskaper – räddningen - hur, var och varför?

“Divercity” är den största satsningen på byggemenskaper som gjorts i Sverige. För att nå målet om fler genomförda byggemenskaper krävs att byggrupper, kommuner och företag arbetar tillsammans. Hur drivs projekten och hur ser det ekonomiska upplägget ut? Joachim Widerstedt och Karin Kjellson, Föreningen för Byggemenskaper. Tema Marknad & Projekt, torsdag 11 april kl 14.00

Nya finansieringsmöjligheter för bostadsbyggande

Boverket har utrett statliga åtgärder som ska underlätta finansiering av nya och ombyggda bostäder på landsbygden. Vilka åtgärder föreslås? Boverket har även tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen. Vad innebär detta? Ulrika Hägred, Expert, Boverket. Tema: Kommun & Allmännyttan, torsdag 11 april kl 15.10

TIP
Testbädd Alsike: Dialog för byggherrar och inspirationsträff för seniorer

Byggherredialog i Knivsta

Fortsatt dialog med potentiella byggherrar i Alsike Nord Etapp 2. Samtalen är en del av samarbetet mellan Alsike Fastighets AB och KTH Arkitekturskolan. Vi vill underlätta för fler, även mindre aktörer att bygga och att förvalta. Men hur ska det gå till?

Bygga seniorboende tillsammans i Alsike?

Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare berättar om hur man kan gå ihop och bygga sitt eget kollektiva seniorboende – och få det precis som man vill. Hon bor själv sedan många år i kollektivhus i Stockholm och är författare till boken ”Bygga seniorboende tillsammans”. Vi får också ett lokalt exempel med Rudbeckia kollektivhusförening i Uppsala.

Mer information under Kalendarium

Sveriges Radio P1 Plånboken uppmärksammar byggemenskaper
Bygga och bo med kompisarna blir allt mer populärt.JPG

Bygga och bo med kompisarna blir alltmer populärt

“Tänk dig att du har ett kompisgäng som du inte kan få nog av. Ni vill till och med bo tillsammans, dela trädgård och kanske också husdjur. Och allra helst vill ni utforma boendet själva och bli er egen byggherre. Då är det dags att gå samman i en byggemenskap. Det är en viss ekonomisk risk, men det kan bli billigare i slutänden. Plånboken har besökt en byggemenskap på Österlen.”

TIP